Трите етапа на спасителния план: сянка, същина и съдебно време

lighthouse, holland, netherlands
 • В целия спасителен план се оформят три времена: първо време – макетен спасителен план, второ време сянка на същината новозаветна и трето време което е вторият завет нов – същината, в която в скончание се включва изпълнението на Откровение йоаново Съда, който се покрива с макетния план. 17/ 9
 • Тройния Образ на Троицата Свята – Бог Отец, Син и Дух Святи, изявени сред планета Земя в три времена на изпълнение плана спасителен! 18/ 2
 • Тамар, Рут и Вирсавее са фигури, посочващи три етапни времена. Но Дева Мария е над вси носителки на продължителки на линията юдина, юдин род. 168/1
 • трите сянкови велики съдби на времена три чрез трите жени Тамар, Рут и Мария – сянка, същина и скончание Съда, съдебния процес 168/2
 • Три пъти се простря Илия над детето,[1] сочещи на трите времена. 230/3
 • И едва в третия зов[2] – третото съдебно време се представя и съсъда в чин „Самуил“  230/5
 • Лозата с трите пръчки[3] сочи на дялото Божие в трите времена – сянка, същина и времето на Съда, в което време ще поднесе чашата с кръвния изкуп за оправдание и бе оправдан и възвисен. 144/ 8
 • тримата астрономи (влъхви) сочеха на трите времена, като вестители на светлината 168/3
 • в третото съдебно време на църковно реформирано служение Дух Святи се явява като самостоятелен съдебен печат, в едно върховно единство с Отца и Сина, чрез съдебните решения  45/ 7
 • Третото време е изпълнителния Съд над целокупността земна от създание до скончание. 43/ 5
 • Третото време – полувреме[4] е дялото на Святия Дух като приключител на плана в Съда велик – високия съдебен Вик. 230/ 15
 • пет метра шнур на съединение и го включи в трифазния котлон ти. Той е свидетел на три съдби във времената: стар и новозаветен период и скончаещи съдби на откровение . . . както включвам тоз трифазен котлон, тъй включвам трите времена на действие Мое чрез свещеното воинство Мое. Тъй ще навлезе в сила Моя петорен браслет на пет църковни сетива. . . котлоне на свидетелство трифазно с двигател петорен, днес кат свидетелство Мое те употребявам и ухаеща напитка сварявам (чай от гюл и липа). 213/1

[1] виж ІІІ Царе 17:21

[2] виж І Царе 3:8

[3] Битие 40:10

[4] Данаил 7:25