Тройната ангелска вест

angel, wing, blowers
  • третата ангелска вест е сватбеното облекло на църквата Моя приключваща, но тя се явява в пълнота едва когато се яви Четвъртия (Откровение 18). 191/4
  • Тройната Ангелска вест е: оправдание чрез вяра в кръвта Христова, изкупваща човешката душа. Тя запечатва и изкупва дванадесетте израилеви духовни племена – духовен Израил. Тя е предоставена в ръката на Лаодикия която не я разумя не я оцени не яви в пълнота в единство на Юда и Израил. И поради това разкъсана в две враждуващи помежду си духовни племена, то Божият народ си остава неочистен от греха, нито изкупен. 37/1
  • трите ангелски вести (Откровение 14:12), състоящи се от десет заповеди и вяра в Христа  192/1
  • Трите вести са трите влъхви,[1] които ще подеме „Ирод“ на земя. 221/13
  • йововото велико награждение. . . трите дъщери[2] трите ангелски вести в пълнота ще са наградата на всичкото страдание и борба до сега. 179/1
  • Трите юнци[3] сочат на тройната ангелска вест в пълнота. 230/5
  •  Тримата ангели се явяват в зноя на деня по обед при Авраама.[4] Но в Содом те отиват привечер и са само двама.[5] Става съвършено ясно, че тройната ангелска вест е обяда духовен, а вестта на четвъртия Ангел с Пети Борец се явяват по-късно привечер и е вечерята духовна – присъдите в изпълнение. 93/3
  • тройната ангелска вест от огнената пещ (Данаил 3) – Седрах, Мисах и Авденаго 250/4
  • Второ и много важно е за водачите – носители на тройната ангелска вест да бъдат духовно обрязани в Духа Святи и строго да пазят 10-те Божии заповеди и то тъй, както е изявена истината в словото на живия Бог Марка 16 гл., 17, 18 гл. Матея 28:19, 20 I Коринтяном 14 гл. Не може да бъде носител на тройната ангелска вест и да води стадо Божие съсъд, който не е вникнал в същноста на тази вест, не е изпълнен със Святия Божи Дух и е в беззаконие. Помнете словото Божие към Никодим: „истина ти казвам, ако /човек/ някой се не роди отгоре не може да види Божието царство /Йоан 3:4, 5 ст./. Истинските поклонници на Бога не са само в едно духовно общество събрани – тези, които се кланят на Бога с Дух и истина са навсякъде. Затуй е и веста „Излезте люде Мои“. Но и родените с Дух и вода трябва правилно да разберат веста която е една за целия свят. Да не оскверняват храма на Дух Святи със свинска гнусота и с други нечисти храни, за да се не намерят в беззаконие и непокорство пред Трона на благодатта. Ако носителите на веста не са и изпълнители нейни, ако тя не е правомер в ръцете им по пътя за Ханаан, те никога не ще влезат в него и ще носят по-голяма отговорност пред Бога.

[1] Матея 2:1-12

[2] Йов 42:13

[3] виж І Царе 1:24

[4] Битие18:2

[5] Битие19:1