Естир – царския чин на Църквата, даден от Небесния съд

 • царица Естир – всемирен чин на църквата 315/ 2
 • А Естир е преобраз на духовната църква Христова от обрязани в юдейство чрез Святия Божи Дух  196/7
 • Затова църковното оформление извън църковните стрехи води скрито служение, чрез пост и прошение (Естир със седемте девици) и то им се приема и се удостояват[1]  2/ 4
 • Естир със седемте девойки в победа със запечатващата съдба Юдина сочеше на църквата със седем периода 272/3
 • сионовата дъщеря осиновена Моя Моя лична гвардия на Сина Мой, ядрото църковно на църквата Христова новозаветна съдба в чин на „Естир“ се яви тя. 11/ 3
 • Естир като страж църковен се представя пред Царя чрез молитва и пост 74/ 1
 • днес въвеждам планета Земя чрез ядрото й представено от ядрото църковно в чин на „Естир“ в победа…а ти Всемире (Слънчева система), новото ядро в чин „Естир“ княгиня на Княза Велики на мир приеми и бъдете включени кат велики съдби, и единни продължете и след Архангелски тръби. 131/ 3  
 • Естир – носеща всемирната църковна вест в единство на Дух и заповеди, на които се и подчини напълно Естир (като дяло в новооформление на Ангела четвърти). И това стана по заповед на Мардохей – Святия Дух
 • И от днес, кат знаме върховно вей се в съдби в победи царски Мои, чрез удостоението на църквата всемирна в царски чин на „Естир“.
 • А църквата в чин на царица „Естир“, тя именно прие удостоение, честта – натоварена с вестта – вестта, кат знаме в ръка, под която чрез Съд минават съдбите на народи и племена, спящи, а настоящи живи запечатва от езици и колена. Победата Исусова се състои от употребяеми от вси векове древни, новоерни и скончаещи, събрано в едно цяло чрез чиновете първосвещени, пророчески съдебни, царски от 144000, които Йоан видял – народът Божи, оправдан чрез вяра в кръвта на Господа Исуса Христа, народът – множеството със зелените палми в ръка – народ Божи.
 • … изкупената с цена Христова с решени съдебно съдби се нарича всемирна църква Христова в чин „Естир“ със седем девици, нейни периода. И още защото в скончание нейното изведено от Лаодикия свещено служение приема реален първосвещен чин, даден й лично от Вожда й Христа за действия, представящо пред Съда небесен. … Първо службата на Светая е земното служение, а в Светая Светих е скончание, края, то е дялото на Съда велик горе в небето,…
 • Туй е същината на съкращение изпълнение в победата Христова в последната победа на преображения под Архангелска тръба. Амин. Туй е същината, днес след Съда последно е застанала църквата с всемирно уредена съдба в чин на „Естир“…
 • Печатът царски, връчен в ръцете на царица Естир е вестта…
 • „Естир“ отразява съдбата на Слънчевата система с осемте планети. Ако са открити допълнително съществуващи в Слънчевата система небесни тела, то те остават случайни гости в системата. Тя по план се състои строго от осем планети с деветото светило – Слънцето, което ги движи около себе си. А какво е печата, който е в ръката на Естир? Печата е веста всемирна разрешените всемирни църковни съдби чрез Съда велик, решенията съдебни над целокупността земна – над флора, фауна и човек в победа Божия, придобит чрез пост и молитва в борба за живот и вечна свобода.
 • Небето действаше в строго изпълнение на Спасителния план. Князът на Мира Михаил представи Естир и народа Юдин и Мардохея. А Сатана представи Астин и Аман в чина, който загуби в небе – пръв министър. Борбата бе ясно изразена чрез сянковия епизод ”Естир” и ”Аман” и отразен нейния край, а тя продължи в Новозаветното време с Църквата новозаветна в нейните седем периода на развитие. И тази борба се отрази чрез Слънчевата система, за която се води тя, кой да властва над нея, защото Сатана целеше да завладее не само планета Земя, но воюваше и за цялата Слънчева система.

Естир – символ на планетата Земя със седемте планети от Слънчевата система

 • Слънцето изявява чина ”Жизнена Мощ Творцува“ – живота над планета Земя. Но в изявление на удостоение в Мощ стои в голяма висота над останалите седем планети тя – Земя, която е целта на борбата. Защото по чин единствена тя е ”Княгиня”, окръжена с още седем планети – девойки като нейно подчинение. Тяхното служение в отражение над планета Земя се открива в приложение ярко в епизода Библейски ”Естир”

[1] Естир 4:16