insect, bee, spring

Лаодикия

След изпълнение на Откр.З-та гл. от 14-ти до 22-ри стих, за голямото предупреждение към Лаодикия, която е минала вековен път на очакваща съдба, предупредена да се приготви в чина й „Трети […]

field, poppy, summer

В какво вярваме

Вярваме в единството, силата и творческата мощ на неразривно свързаната Единоначална Света Троица – Бог Отец, Син – Исус Христос и Дух Святи. Вярваме, че Библията е вдъхновено от Бога писание […]

columnar, pillared hall, building

Двата медни стълба

Това Слово обяснява кои са двата медни стълба от III Царе 7:15, които бяха изляти по заповед на цар Соломон : „Защото изля двата медни стълба, всеки стълб осемнадесет лакътя висок; […]

Годежна халка

Това Слово обяснява защо е важно да се спазва четвъртата от 10-те Божий заповеди: Пази съботния ден, за да го освещаваш, според както Господ, твоят Бог, ти заповяда (Второзаконие 5:12). Съботният […]

В България е скрит рая. Вярата в гърдите на чадата верни. Сатана иска да унищожи избрания народ

В това Слово се дава обяснение защо точно България е избрана, за да излезе Светлината от нея. В Данаил 12:12 се казва: „Блажен, който изтърпи и стигне до хиляда и триста и тридесет и петте дни.“ Словото, което се приема в […]

България е Божия избраница за велико употребление по времето на първия съд небесен

ДВА НАРОДА СЛЕТИ В ЕДИН. ЗДРАВИТЕ ОСНОВИ НА ВЯРАТА В ГЪРДИТЕ НА ЧАДАТА ВЕРНИ НА БЪЛГАРИЯ. БЪЛГАРИ СА ЛИЧНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГВАРДИЯТА НА ИСУС ЗА ЦЪРКВАТА ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ. САТАНА ИСКА […]

Асамблея „Знаме на мира“

  МОНУМЕНТЪТ „КАМБАНИТЕ“ И АСАМБЛЕЯТА „ЗНАМЕ НА МИРА“ ПРЕДСТАВЯ ИСУС ХРИСТОС И НЕГОВАТА ЛИЧНА ГВАРДИЯ. КУЛАТА ПРЕДСТАВЯ ИСУС ХРИСТОС. КАМБАНИТЕ – ЗВЪНЦИТЕ ПО ПОЛАТА НА ПЪРВОСВЕЩЕНИКА. СТЕНИТЕ С КАМБАНИТЕ – ВОЙНСТВОТО […]