Мойсей

Мойсей кат застъпник пред Създателя за целия Израил сочеше на ходатайствената служба на Господа Исуса Христа за човечеството. 239/1 Знаменията и чудесата чрез Мойсея се покриха с мисията Христова в чин […]

Мардохей

В лицето на Мардохей бе Сам Дух Святи водещ реално борбата в третото време съдебно сред земята. 17/6 Но дейното участие на Мардохей – сочещ на будния Дух Божий в реалната […]

Ной

Ной – свидетелство на дарба – проповед, седем спасени с Ноя – спасението на човешката душа, чрез проповедта в седемте периода на църквата Моя, за последни времена, чрез седемте духове на […]

Оола и Олива

Но сега предупредени сте вие две, Оола и Олива сестри за вашата голота и ще изпълня предупреждението Си към вас, верния Свидетел – Аз. 75/ 4 ясно и категорично опиши на […]

Програма за търсене в Библията – Цариградски превод, превод от 1940 г. и английски превод

Библия БГ е светкавично бърза и удобна програма за търсене в Библията онлайн на български и английски език. Програмата включва три превода на Библията: Превод от 1940 г, който е незначително […]