dancer, waterfall, rocks-287078.jpg

Норвегия – ще се явят люде с двойна сила на Илия и Елисея

24/10/2023 Лара 2

Едно насърчително пророческо Слово. Макар че България е избраната и употребена страна при разнасянето на благовестието на царството ще има голямо употребление и в Норвегия. „Норвегия – ще се явят люде […]

Новият Ерусалим в третото ерно време – квартал „Младост“ на София

След седемдесетгодишното пленничество на израилевия народ и връщането им на Израилева земя се покрива с връщането на народа Божий – с реална дата на освобождение се освободи и съдбата на Новия […]

adam and eve, creation, couple-7680926.jpg

Полагане на печата за нетление от Адам и Ева до Архангелска тръба

05/10/2023 Лара 0

ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК. СВИДЕТЕЛСТВЕНО СЛУЖЕНИЕ. НАСТАВЛЕНИЯ И ИЗЯВЛЕНИЯ Псалом 17-ти и 18-ти (Адам и Ева) Рая. ”Победа! Победа! Седем пъти по седем победа славна, славен венец. Ето водя Младенец в огнен […]