Строежът на олтаря на Орна в квартал Редута в София. Дванадесетте камъка

precious, stones, crystals-1432335.jpg

”Старият Израил посегна на Михаил, а Новият Израил – духовен съгреши при посещението от Дух Святи и духовното обрязване. Устата е като пол; затуй Давид с вретище издигна олтар на Орна и пак (в новозаветното служение) на Редута Аз назовах ”Олтар на Орна” и Пет разумни призовах, и молитва от Вожда им приех в чин ”Господ Исус Христос“. Стражът се яви и Глас затръби. И така Орна с ”Орна” се покри.

А строежът на Соломон – храма, е строеж на новия храм – храм сред Ерусалима нови на новото ядро земно. Навлизате във велики съдби след приключващата се година, ще явите и допълните първосвещения нагръдник като чин ”Дванадесет камъка”! С дванадесетте камъка ще навлезете в служение на чина Соломонов“ с дати и камъни!

Полагате основи над ядрото на Новата Земя и навлизате в най-великото служение сред Мирното царство на вечността. Соломон мирни, Соломон – цар на Мир. Князът мирни навлиза в чин “ Царски на Мир”. А коляното Юдино навлиза в чин ”Първосвещенство царско” до век. А ти вярна Моя бъди в съдбите и се приготви! Вретище за никого не слагай ти. Който опази дялото Ми като зеница, той ще устои.

За бр. Кольо – когато лице с лице се срещна с падналия Ангел, в оня ден му отнех чина първосвещен. И се търкаляше колесницата без едно колело. И сега, когато Ангел Динов дойде да отговаря пред Мен, единият се скри, а другият пострада. Не само рабът но всеки един, който е потопен в туй Слово и горко на този, който една дума измени. Аз го давам за простичкия народ. А Светлината ще засегне всички ръководещи. Вестта за миг ще се разнесе и Земята пламва в язви зли, и Христос ще се яви. И верните ще Го посрещнат в небеса. Проси мир и ще го имаш ти! Денят е огнен и всеки се огъва, но ще се усетят, че Глас тръбеше и една жена вярно стоя, и Глас тръбя! И ще подири враг да отмъсти.

А сега за Клетвения завет на младите. Да застанат седем дни в съвършена чистота и в знание и разумение какво предприемат и говорят. Реално направения е на р.Илийна, а този Завет е в потвърждение с дата заедно с вашия. А софрата е тържество на това събитие – туй ще е преди да се пристъпи към причастие. Заветът засяга и Аврам и Стефана. За жертвите – жертва в принос не приемам, в която се изисква заплащане: когато на Бога се дава, то се пред Ангел Господен дава, дава се за Господа. Вашата жертва е дадена за Бога и ти не си длъжна да я заплащаш, ще я приемеш като жертва за Бога.

Епидемия заплашва народа – ще пострада не само флора и фауна, но и Земя. Но вие повдигнете глава. Аз не ще ви взема току така – верни ли сте, вярност ще получите от Мен. А които жертва правят, да знаят – без роптание, без всякакво издирване, всеотдайно да я правят. Ще ми представиш дванадесетте кристални чаши, ще ги вменя като камъни. Милост Моя предстои – Павел е изведена съдба, Йодай изведен чин, МаннаСий предстои.

Асуир, Естир, Стефано влизат в дванадесетте. От чашата на Асуир може да пие Даниила, сестра му. От чашата на Бранимира може да пие Йодай, но броят на чашите да бъде обезателно дванадесет. Не трупайте блага на Земята, не знаете мярката на живота. Първата трапеза да е в дома на Петкана – да се сервира само растителна храна. Пет дома са поканени и удостоени – домовете на: 1. Петкана, 2. Данта, З. Йосифовият дом, 4. Твоя дял на софра ще го вменя за Красимира, 5. Анастасииният дом.

От първия ден на последната седмица преди Новата година до седмия ден ще се слагат трапезите и одето има трапеза, ще се взема и причастие, а има ли деца, ще се отнасят и кристалните чаши.

НАСТАВЛЕНИЯ И ИЗЯВЛЕНИЯ ЗА СТРОЕЖА НА ХРАМА НА РЕДУТА

– БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД ДВАНАДЕСЕТ КАМЪКА. КЛЕТВЕН ЗАВЕТ НА БОРЧЕСКИЯ ОТРЯД

”Роди Сара пет, дяло водя и занапред.“ Днес паролата Ми е тая и Заветът клетвен на Борка в свидетелствено служение е утвърден!Днес тя е приета от Мен. Днес да приготви ключа и да го предаде на кенхерския слуга, и да не се бърка в нейните неща. Тя Ми е кенхерски слуга. А дванадесетте камъка с голямо уважение, в тържество с дарове да се внесат тук. Това значи, че в оня ден полагам основи горе на Новия Ерусалим – невястата да осигуря, както долу, тъй и горе. След 15 декември навлизате в строеж. И помнете, Христа ви е пред прага Христо ще доведа и той трябва да е в храма си! Всичко старо да е изхвърлено. Гълъба ще е в служение във велико Мое удостоение. Приех педя земя, която ще внедря за Хилядагодишното царство. Поднос за дванадесетте чаши приготви. И камъка, и стълба ще приема от Теменугина ръка. Олтарите ще се разделят – смята се за една стреха. Борка ако Ми се покори, с очи победите Ми ще види. А квадратът ще си остане под Христова ръка.

И от днес свише те благославям, и в този миг изявявам тайна, че едва щеше да издържи Христо разпрата на Земята. Христо трябва в Рударци да се прибере и от днес Аз го приемам и на Христо поверявам, а на Благовеста подарявам.

Гълъба не извеждам завсегда, а за седем пъти по седем седмици и ще чакате милостта Ми да се изяви! Преблагословени бъдете в този миг и с мир се изпълнете, и с вяра, надежда и любов се въоръжете. Само тия три остават на Земя. Десницата Ми е над Елисея, а Гълъба ще смиря. Леговище да има в олтара. Предупреди раба откога е съгрешил.

Камъните събери! Камък от Теменугина ръка, камък от Гълъбец, камък от Редута, от Силистра, Варна – всички дванадесет камъка. И когато дойде кенхерският слуга, ще влезе тържествено с печката и радиото – Гласа и огъня. Помнете, Красния мир Божи ще ви посети. ”Амин” кажете и с мир се обходете. С дати ви употребявам! На 15.12.1976 г. ще си дойде в храма сам Христа. От днес се сплотете и в пътя Ми свят и чист вървете!“

30.10.1976 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван