Отнема се правото на последователите на Дънов на служение на Седемте рилски езера

paneurhythmy, dance, mountain-459630.jpg

Съдебно решение

9/6       /около 1980 год./

Седемте рилски езера представиха седемте очи – седемте духове, седемте периоди църковни на Агнето, заклано, предстоящи пред съдебния Трон.

293/3       03.08.1968 год.

ДЯЛОТО НА ДЪНОВ И 7-ТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА

Седемте езера освободих от буйните мерзости на дънната мерзост и кат ханаански племена ги вменихме и изгонихме. Макар и да посещават и сред Ханаана да остават, отнета им е за всегда Рила – земята. Те са осъдени на погибел в огнената бездна.

292/8     10.08.1968 год.

Тъй около езерата според ясното обяснение на Бога са си служили със служение с произход вменено на източни нрави. Там именно пак се прочисти, премахна, отне им се правото да владеят. А туй се бе извършило чрез едно дяло погубващо душата – дялото на Дънов /спиритизма/. Макар и да ходят, то те се вмениха кат изгонени племена на Ханаана, обречени на бездънната погибел.