691. На вратата Царя хлопа

piano, keyboard, keys

Мелодия за разучаване:

           G  

                                              Am
1. Сенки идат, приближават и настава

вечерта
            D                                     G     Am, D

Верните Исус ще вземе у дома.
         G                     Em                     Am

На небесната трапеза пред престола на

Отца
              D                                      G

Вечна радост ще е горе в небеса.

              C                    D                   G               Em

   На вратата Царя хлопа и те моли : Отвори!
             A                                             D

   Ангелите веч, приготвили са своите тръби
             G                                             Am

Те по заповед на Царя, ще ни вземат у дома
           D                        C       D        G

   Ти очакваш ли последната тръба?

2. И пророчествата всички се изпълват с точнота
Израел навлезе в своята земя.
Виж смокинята, дървото що бе сухо без листа
Вече плод напира – белег е това.
     На вратата Царя . . .

3. Искаш ли със нас да бъдеш като литнем у дома
Ний на брачен пир със Царя на света?
Колко пъти Той те кани,чуй отново ти гласа
Не оставяй да отмине милостта!
На вратата Царя . . .