20. Що да въздам на Бога свой?

piano, keyboard, keys
Мелодия и файл за сваляне
 1. Що да въздам на Бога свой
  За милости без чет,
  Които е показал Той
  На мен и на цял свят?
 2. Господ благоутробен е;
  Обича милостта;
  Прощава беззаконие:
  Ще Му въздам хвала.
 3. Ще ида, Боже, в храма Ти
  С людете Ти и там,
  Пред всички, обреците си
  На тебе ще въздам.
 4. Ти, Господи, душата ми
  Възвел си от смъртта;
  Живота що упазил си
  На теб ще посветя.
 5. Сега аз Твой съм, Господи,-
  Син Твой съм, – раб Христов;
  Узите ми развързал си;
  Вързал си ме в любов.
 6. Блажен, блажен, о Боже мой,
  Е онзи человек
  Що Ти избираш за раб Свой:
  Раб Твой съм аз во век.