България е най-велика сред всички народи и племена и високо е вдигнала светилника на вярата й в Бога

angelic, wings, heavenly

А в нощно видение в изстъпление на духа Святия дух ме посети с голяма сила и ме предупреди, че ще ми изяви волята Си. Денят бе петък срещу събота – нощта. И наистина, рано в зазоряване на съботата свята аз навлязох духом в изстъпление и видях и чух долуизложеното:

Намирам се в съдебна зала – пред катедра на подсъдима. Съди ме Народният съд в Народна република България. И духом чувам гласа на прокурора, който бе застанал в централно място на съдебната маса заобиколен от състав на съдии и съдебни заседатели. И той прочете с висок глас обвинението срещу мен – за което бях призована да отговарям.

Гласът ме питаше как съм си позволила да внеса смут в цялата страна, всред всички духовни и религиозни общества! И днес целият български народ иска да знае какъв Бог проповядвам аз? Каква Светлина нося, след като такава е установена вече с многолетия! Обвинена съм, че не съм българка и как дръзвам да се явявам в българска земя с таз нова, непонятна никому Светлина. Опетнена съм пред народа и с други обвинения.

И така, в нощно сънно изстъпление аз виждам: Съдът е в пълен състав. Изправена съм на подсъдимата скамейка и ми се задават въпроси, на които трябва истинно да отговарям. Присъдата беше изречена: смърт! И тя трябваше да влезе незабавно в изпълнение. Чух последната дума на прокурора. След съвещание Съдът се обърна към мен с последна дума: Дава ми се право на защита само пет минути. Това беше желание на народа, който настояваше да узнае, поради коя причина аз трябва да умра и как ще се защитавам аз сама, тъй като нямах защита адвокатска пред толкова обвинения в непозволени деяния.

И чувах виковете на народа вън от залата И духом виждах как се бе разделил на три групи: атеисти, религиозни и безразлични… Аз съм в залата, а виждах навън улиците. Из народа се излъчиха специалисти, професори, учени, философи, които искаха да сравнят своите знания с таз ”нашумяла Божия Светлина”, която засягаше целия земен свят.

Всички учудени се вълнуваха и коментираха! Атеистите настояваха присъдата да бъде изпълнена без защита, защото те са тия, които решават правно всички съдби човешки. Но народът протестираше и искаше да чуе защитата.

Ето и самото видение:

Намирам се в съдебна зала на Народния съд на Народна република България. Обвиняема съм и осъдена на смърт.

След протеста на народа ми се позволи защита. И виждам: пред подсъдимата скамейка се инсталираха микрофони, проточиха се жици на високоговорители, които извеждаха навън – извън съдебната зала, където народът очакваше развълнуван да чуе защитата по обвинителния акт.

Народът е разделен на групи, спорове се водят помежду им – едни обвиняват, други произнасят присъда, а трети настояват присъдата да влезе веднага в приложение на изпълнение. Последните бяха религиозните групировки, които се позоваваха на това, че съм смущавала тяхното богослужение. Светлината, която аз нося, ги обвинявала в невежество за кривопредставящ се Бог.

А аз стоя права пред микрофоните. В изстъпление на духа виждам, проследявайки, проточените кабели на високоговорителите, и чувам всичко в един глас да говори. Виждам грамадна мощна предавателна инсталация сред народа и в партийния дом. А в последния ясно виждам нашия държавен глава (Т.Ж.), заобиколен от множество, стои прав на нога пред високоговорителя и със затаен дъх слуша А сред народа виждам извадили моливи и тефтерчета записват.

Ето пред мен е и Съдът в пълен състав. Всички са в очакване да чуят защитата по обвинителния акт! Съдът е в очакване на защита и дири с поглед адвокат, но аз нямам такава привилегия. Виждам се съвсем сама, стоя пред съда и пред целия, застанал в очакване, народ извън съдебната зала. Макар опетнена и обвинена, аз стоя с дръзновение. И в миг сила свише слетя над мене и изпълнена бях с Дух Святи, който сам чрез моята уста започна своята защита пред съдебния състав на съда, който съд открито бе отхвърлил Бог и Дух Святи и Неговото съществуване. Отхвърляше действието Божие чрез Святия Дух.

Изпълнен съсъдът със силата на Святия Дух поде защитата. И видението не престана пред моите очи, а аз, изпълнена със сила Божия, виждах едновременно в залата и извън нея. Виждах ясно държавния глава, слушащ най-внимателно последната защита по осъдената ми съдба – обвинена в неправда и опетнена с лъжа.

И чувам Гласа на Дух Святи в изпълнение, Който говореше чрез приемника на Гласа небесен на Небесната съдебна власт:

”Приемам присъдата си по обвинението – не я отхвърлям, нито се разкайвам за това, в което ме обвинявате! Приемам позволението на дадената ми последна дума в защита моя. Но протестирам за времето от пет минути, което не е достатъчно да се изяви подробно и обясни защитата по Обвинителния акт. Или ако се започне и вие кажете ”Дотук!’ . Аз желая да ми се позволи, докато се обширно разясни в защита на обвинението! Как таз милост върховна на Всемогъщият Бог като Творец, Законодател и Съдия над Своето творение – човека – прашеца, действа под напора на сила свише на Духа Святи като голямо удостоение над Нашата страна България, независимо че нейното управление е атеистично. Тя, България, е удостоена като единствена сред целия земен свят във времето на Великия небесен съд, в решаване на Процеса земен, да бъде надарена с таз голяма Светлина, очаквана от цялата Земя, която е тъй мащабна в сила-откровение в пояснение на Откровението библейско, засягащо цялата Земя в скончание на Процеса земен и на целокупната земна съдба!”

(И тогава след тез слова, чух Глас съдебен след съвещание на земната съдебна власт: ”Да й се позволи неопределено време, докато продължи защитата.”)

И защитата продължи като сам Дух Святи чрез съсъда Свой мълвеше, който съсъд бе приемник жив на Небесната съдебна власт. И ето защитните слова:

”В нощ тъмна, когато планета Земя навлиза в непроницаема тъмнина и нашата тъй прекрасна страна като градина цветна с райски цветя, аз заспивах в сън дълбок! И тогаз навлизах в нощно изстъпление и чувах Гласа небесен в изявление като тръба да тръби над планета Земя! И звъняха звънци като на неизброими стада по полите първосвещени във време на Съда небесен – в решения съдебни на Земния процес, в които Съдът велики решаваше съдбите на три пояса земни по видове, раси и багри. Звъняха звънците свещени! И песента на вековете се носеше над Земя, и разказваше за великата Творческа Мощ на Твореца Всемогъщи на вселенни, всемирни творчески съдби. И Неговата слава се носеше навред чрез дела Му неповторими пред моите очи като дела могъщи в ред и мир сред цялата Вселена, Всемир! Защото само едно Небе свидетелстваше за дялото върховно, неизменно, в мъдрост творческа и слава, на която враг завидя и смути вси вселенни съдби. Но Бог Всемогъщи воюва и победи врага на всяка правда и ред сред цялата Вселена, Всемир, над планета Земя. И ликуваше небе таз победа върховна във време на Процеса съдебен в решения на съдбите земни пред Трона законодателен със Закон на правда над цялата Вселена, Всемир!

Наистина велик е Бог и Всемогъщ и велики са делата Му творчески в мъдрост и ред в Правда! Те го възпяваха като Вездесъщ ден и нощ и великата Му творческа Мощ на действие чрез Образа Си Троен, изявен над планета Земя в отбрана на водещата се борба непрестанна – злото, воюващо с доброто, в правда законна и ред в Три ерни времена – смъртта, воюваща с живота земен. И сега Небето ликуваше таз победа върховна над злото, в неправда, безредие, започнало подмолно още в Небето! И пренесена над планета Земя, вече населена с трите й пояса земни като нейни украшения земни. Но тоз процес се яви сред това воювание на злото – греха – смъртта, с които воюваше врагът в ежедневието житейско, в кратковременния му живот. Но Творецът го направи за единството на планета Земя като единица, откъсната от златното огърлие на планети от Слънчевата система, за да го извоюва в Правда наново за вечния живот нетлен от плена на греха – смъртта, в която то попадна единствено с трите си пояса от флора, фауна и човек като одежда земна.

И Творецът създаде План, за да изтръгне от плена вражи на осъдена съдба Своето създание. И планета Земя, плуваща всред ефира и навлизаща от векове във векове, влачейки от смъртта човешки родове в тление – гробове.

А тя е била в предназначение на вечно нетленния живот в мир и любов – сред целия Всемир, единна със своите сестри – планети. Земя е принудена да носи товара на неправдата на своите плещи, опивана от злото, напоена с кърви невинни, натоварени й от смъртта и скривани в своите дълбини. тя – пленница злочеста търпяла е бича плющящи над нейните плещи и злото като верига на осъждение да я повива в повоя на смъртта, държейки я в своите ръце.

Наистина сред планета Земя се е водила борба между живота и смъртта.

Двама война са воювали с двете знамена – единият с косата на смъртта, а Христа – с живота – жизнена съдба за владичество във – кой да владее планета Земя и нейните три пояса Творцуви творения – смъртта ли във вечно погубление, или животът- във вечно селение в Правда жизнена.

И в таз борба вековна между доброто и злото са били заангажирани целокупни Вселена, Всемир в чинове наблюдатели над земния непрестанен бой в житейския й бит. И нека се знае, че не всички небесни светила над планета Земя в небесния простор са селения, не всички светли звезди са планети населени! Те са стражи, поставени светила, знакове небесни да служат във векове и времена над планета Земя. Те всички са поставени в ред и красота, в мир и Правда Творцуви. И цялото небесно селение е в наблюдение и свидетел на таз жестока борба за владение, и е желаело земного избавление – да се яви планета Земя в същото на мир положение, за което се е водила и води борбата неизбежна с врага.

Затова днес ликува Небе, че се победи врагът вековен старовременната змия, злото, тежало над земните плещи – грехът – смъртта. Макар и последно жетвата си да коси – плевела на греха, посят в нивата земна сред живота жизнен, то Небе победи врага и днес цяла Вселена ликува в хвала.

Моята защита не е с цел да се освободя или спася от Вашата присъда, нито имам желание в невинността си да ви уверя, ни да наложа моите убеждения за таз велика съдба, защото моята душа копнее за вечността и не е привързана към кратковременното на Земя.

Животът кратковременен принадлежи на Твореца мой! И ако Неговата воля е да бъда принос в жертва благоуханна на клада, в огнена изпитня Нему, о, коя съм аз – прашинка бледа всред туй съществувание сред Земя, за да моля милост за живота ми земен!

Но желая да обясня за светостта на живия Творец на целокупна Вселена, Всемир и планета земя с целокупното й селение и на моя народ, жив сред моята страна България! Желая да явя за Божието величие и Творческата Мощ на Твореца – Бог, Който е представен в нереална светлина от религиозния и вярващ в Него човек. И да открия Неговата Най-свята цел, която Той неотменно е следвал в таз велика и страшна борба, водеща се векове и времена сред три пояса земни творения и човешки същества.

Моят Бог е Творец, изявен в Творческата Си мощ в действие на създаване, строене, мир и ред в правда и жизненост на живота земен и висш небесен! Той единствен, само Той е силният и могъщ защитник на човечеството и мой! Само Той има снизходителност и любов в дълготърпение грешките на човешките родове.

Но Бог е разрешил злото да се развие, да разгърне своите зли дарования и да изяви открито своето желание в стремеж – незаконно завладяване на планета Земя с трите пояса земни творения. Бог изчаква всяко поведение да се яви и разгърне своето намерение! А целта на Сатана е една – погубление на Земя със земното Божие творение!

О, аз не диря милост и снизхождение, но желая горещо да уверя човека в съществуванието на Бога жив в жизнения развой на живота земен, в дела на Правда чрез Закона на Творческата мощ в живото създание и в материя – Земя.

И аз ви Го представям в Неговия истински Лик – такъв, какъвто е Бог в Троен Лик, изявен над планета Земя, Бог Вездесъщ, все о все, вчера, днес и утре същият Творец в Правда и Мощ, изявен в Три ерни времена в сила и Мощ, воюващ във водещата се борба над Земя за крайна победа – спасение не само на един човек, на един народ, но за целокупност земна с три пояса земни творби и за самата планета Земя да спаси от злото – греха, смъртта! Бог воюва в победа и ще победи!

И тази тъй ожидана от вселенно всемирно селение победа се яви, минала през Съдебния процес и са решени целокупните земни съдби!

Макар че продължава все още сред Земя таз жестока духовна Армагедонска война, то в Скончание победата на доброто ще се яви и ще изведе във вечно съществуване живота!

Затова, о, моля да изслушате защитата моя в обяснение на великата Божия повеля, в слава и величие на Творческата Мощ, развиваща в Правда живота жизнен над планета Земя. И Божият велик избор и удостоение пред целия земен свят е над моята най-скъпа след Бога мой земя, страна, държава България, удостоена от Небето като любима и предпочетена пред вси земи и народи!

България – любима Богу и моя родина е роза ухайна, разцъфтяла в райска градина. От неизорана целина яви се тя кат градина райска сред планета Земя и една само тя е избрана сред цялата Земя!

България е удостоена да носи светилника могъщ на Небето, да го издига на висота сред вси славянски народи чрез нейните синове и дъщери! Тя безстрашно е издигала знамето на свободата в борбата между живота и смъртта, за Правдата Божия сълзи е проливала и тез сълзи са се издигали като облаци, носещи роси на одъждение. С кървите си огнени е покривала поля и планини, макове и божури са цъфтели по нейната пола! Запалени факли в ръце си е държала и призивът й е бил към свобода като пламтящи огнени юзини. Румени зари са осветявали пътя й непогрешим за опазване на вярата й в Бога и оцеляването народностно. Тя, славяно-българка, зорко е бдяла за опазване на народа свой, да бъде той свободен без тешите робски вериги на врага отомански и византийски свой! България явява една вярна нация сред таз планета Земя като бисер сияен, изваден от океани и моря!

Аз вдигам ръка в молитва към Небето да приеме в сетния ми час вопъла горещ от Земята за опазване на нейната цялост като държава и народ. Да съществува сред всички народи като свободна без робски хомот. И да пребъде тя разцъфтяна, цвят ухаещ пред Престола на Всемогъщия Бог, моята най-любима страна България – педя Земя, градина райска, сред която Небе е благоволило, с Росите Късни освежителни я е оросило! Със зарите свещени на Съда да я озари – пламъци на Небесни светлини!

Молитствам да благослови Бог нейния народ, родни мои братя и сестри, родени от една майка България, закърмени от едно мляко нейно, вляла в жилите ни една неспокойна кръв борческа! Моля Бог да не вмени за грях и да я не засрами, че е посегнала на последния съдебен пророк като го е поставила на огнена клада и на таз клада е положила Небесната светлина. А таз Светлина е плод на Небесна милост чрез Глас съдебен, приета сред планета Земя в Правда съдебна на дух Святи в реформаторска съдба! Че дръзнах да обясня, що е Бог, Кой е! Творец, Създател наш и да изявя що е Творческа Мощ и каква е Божията цел в тоз земен предел на воювание и изявление в Три ерни времена в Образи три на изявление в могъщото земно озарение. И дръзнах да обявя кой е врагът неин, погубителят й смъртен!

Да! Това е моята защита пред моя народ и целия земен свят. Това е моето най-дълбоко уверение, чрез вяра да се появи великото прозрение и да разкъса завесата мрачна на духовното невежество и вяра, за която са умирали и умират човешките Божии създания, за да постигнат Божието желание и съзнание, че Бог Всемогъщ е Велик Творец и Неговите творчески дела в дух на Истина и Правда стоят пред нашите очи и докосват нашето съзнание!

Това е моето убеждение, в увереност на вяра искрена да се скъсат веригите мрачни на духовния робски хомот, изразен в суеверия, традиции предания, човешки измишления в суетния духовен живот и да се открие пътят на чистата истинна вяра чрез познание на Бога Свят! А таз вяра в дълбока увереност е внедрена, вкоренена като корен на цвете в моите гърди, че Бог Вездесъщ я е внедрил и е позволил да изявя Неговата свята воля и цел чрез вяра, водеща в бъдещия новоизкупен живот сред Нова планета Земя нетленна съдба за вечността чрез една славна духовна победа над врага – злото, греха, смъртта, в борба с доброто – живота, вечността! Желая да обясня на моя любим народ, към когото отправям тоз сетен зов небесен, че той е освободен завсегда, съдбата му е решена, чрез Съда небесен променена и че тоз народ български е удостоен от Бога, от него да издигне последния съдебен атрибут и пророк-приемник на Гласа небесен в зов и да му се внедри светилникът на Правда, поднесен в спасение за бъдещия живот по милост от Бога. И той трябва да го носи достойно като светилник духовен чрез Църквата с всемирно съдебно решена съдба.

Българският народ трябва да знае, че сред него е последният свидетел, употребен в Земния процес горе в Съда небесен, пред Съда велики. И чрез Глас на Съдебната небесна власт той е озарен, и това озарение като Светлина съдебна трябва да се яви и озари целия земен свят! И сега мога да разкажа как протече тоз Съдебен процес над цялата земна история от Създание до Скончание на нейното съществувание.

Тез велики свидетелства лежат в тез гърди, скрити като огнени Пламъци, облизващи олтаря свещен, в храма на Дух Святи – скинията неръкотворна – тялото човешко, сърцето! И като таз книга от Библията свята – Книга над книгите в нея всичко е съхранено – целият План на спасение в туй пояснение на книгата ”Откровение”. И всички съдебни сцени, описани в нея, са разяснени в Съдебния процес над планета Земя! Изпълнени са подробни свидетелства, изявени чрез земния съдебен атрибут в небесни чинове на служения свещени, строение на войнствата – първосвещени чинове, в чин ”Сърце църковно”.

Как се реши съдбата на една паднала в неправда планета Земя и се оправдава наново чрез съда велик в небе, за след Хилядагодишното царство я възвисява, в нова сияйна Светлина ще изгрее тя пак в кордона на Слънчевата система!

Моят народ трябва да знае, че Земя не е творба без Творец, Създател, Защитник, Спасител, Изкупител. нито път нейните творби от три пояса – флора, фауна и човек са се случайно явили! но Земя е била създадена в мъдрост и светлина и според наложената борба, уредена, кат арена бойна обявена, за да се разгърне над нея Планът на воюващото зло Сатана и да се яви в отбрана защитата на творението – Правдата Божия – доброто!

Векове и времена човек дири Правдата и сред редовете на родовете цялото небе е бдяло! И с ангелска ръка са се водили Книгите на делата на добро и зло и днес те са разтворени, и решени са съдбите на една целокупна планета Земя и на три пояса нейни земни творения от флора, фауна и човешка душа!

И таз огромна Небесна светлина като лъч сияен на озарение, плам на осветление чрез мъдрост Божия в изпълнение, дъжд благодатен в наводнение, земно освежение, лежи като руда от брилянти в моите човешки гърди и който посегне на тях, той посяга на светлите Творчески съдби и ще отговаря пред целия земен, небесен, вселенен свят. Но не правя това изявление, за да прося милост, ни живот земен. Той е кратковременен.

Желая да уверя чрез вяра всяка човешка душа в живия и могъщ Творец, Бог Вседържител чрез дух Святи – Негова велика Мощ в действие! И нека знае човек, че не ще бъда повинна за неговата кръв пред едно свято Небе!

Това е моята защита пред таз земна съдебна власт в стремежа ми да изявя небесния Съдебен Глас и оповестя сред народа небесния Съдебен процес в решения над планета Земя.

Затова, че таз страшна духовна борба не е случайна, но тя се е водила във векове и времена сред планета Земя чрез трите пояса земни творби – живи творения, дишащи, заобикалящи ни и служещи на човека!

Борбата се е водила от векове и е било знайно, че доброто ще победи злото.

Длъжна бях пред моя народ и целия земен свят да изявя свидетелството, дадено от Бога, че Съдът небесен велик, заседавал тридесет и пет години в небесните селения и решавал съдбите земни, приключи великата история на борбата, водена от начинание на земното битие. И таз борба не е случайно явление, а едно планово изпълнение във воювание на двама Вождове – два духа за владение на планета Земя. В нея активно са били включени трите пояса земни, живи творения от флора, фауна и човек – Творцуви творби, а земни украси дишащи, движещи се, развиващи се, които заобикалят човека.

Бог наистина е Всемогъщ, вчера, днес и утре Вездесъщ! Но – човекът Го представи на Земя в неправилна светлина и опетнен в неправдата на врага – Сатана, Той е похулен от Своето създание и името Му свято е забравено от човека!

Но денят светли се яви като утро зазорено в светла зора над планета Земя и великата Мощ в Правда Божия – съдба земна реши и на Откровението Йоаново откровение яви! И оповести се на човека – съсъда Божий как протече Съдебният процес, как Сянката се покри от всички новозаветни реални съдби и дялото Божие реши, в Правда на Закона съдебен творението защити. И свидетел жив на Земния процес яви! Но не бе изпратен тоз Верен Свидетел съдебен да обвини човека, не, но да обясни как е Бог представен сред планета Земя и Неговата велика Мощ, открита в Творчески дела, окръжаващи като слава Негова цялата Земя, съзряна от човека. Да открие как великото Божие дяло е представено сред планета Земя чрез великите Му милости, изявени от Начинание до Скончание чрез Плана макетен, изпълнен в Две ерни заветни времена – на Сянка и същина новоерна! А в Скончание се яви в пълнота на планово изпълнение чрез Съдебно небесно служение в Земния процес за решение, а на човека изявен чрез Глас Съдебен в свидетелствени изпълнения!

Моля в скончание да ми се позволи да изявя пред моя народ и целия земен свят, че аз в нищо не съм съгрешила и любовта ми към народ и родина съм съхранила. Но мисия имам една – да представя великата Творческа Мощ Творцува във великия Му подвиг като Създател, Законодател и Творец, изявен над планета Земя в Троен Лик на действие във великата борба и в решенията на съдбите в чинове: Бог Отец, Син и Дух Святи! За да нямат планетата Земя и човекът оправдание пред Съда небесен, че не е чул или Славата Му могъща не е видял чрез заобикалящите го Божии творения!

Бог се е изявил в Своите Три образа сред планета Земя в развилата се над нейните плещи борба като планово изпълнение на спасение за трите нейни образа, населяващи я като нейни украшения.

Бог Всемогъщ е верен и истинен, изявен в Три ерни времена чрез Сянка и Същина, а в Скончание в чин ”Съдия” реши съдбите земни и съдбите на двамата Борци, водили таз борба на живот и смърт – кой да владее планета Земя и да се увенчае над нея с победата своя! Дали животът или смъртта ще победят за вечността.

Вярата в моя славен Бог не е религия, ни сянков церемониал, нито измамни суетни служения. Бог не е материя, а Дух и Истина в Правда в действие. И истинските Му поклонници в дух и Истина Му се покланят. Че Той ни довежда до познание на Своето творение като го приближава до Себе Си. И го ръководи в таз борба в отбрана. Единствената цел на злия дух – злото е да въдвори за вечност смъртта над планета Земя. Но победният край на борбата се решава само чрез Съд небесен от небесата!

Дадена е възможност на врага, воюващ със знамето си смъртта да прояви греха – смъртта, да разгърне характера си, да покаже себе си, как се е зародило злото в гърдите на врага – къде се е родила завистта. И каква е целта на неговото воюване над таз Земя. Дали в борбата желае да покаже себе си или съдбата на доброто, или в коварството си на кръвопролитие да налага смъртта и да се увенчае за вечност с нея като знаме, което вее! Но това е само дяло в решение на Съда небесен велик.

Творецът наш в Третия Си образ в чин ”Генерален Съдия”, Дух Святи, реши съдбите на планета Земя с трите пояса нейни.

И цялата Вселена, Всемир е свидетел на таз земна история, на таз страшна борба, на тази цел да се владее самата планета Земя и на кървите, проляти от страна на Сатана – злото.

Но Небе ни изяви и Съдебният процес реши, и Неговото решение е в защита на уважение в Правда пред Закона небесен над цялата всемирна история в победа чрез живота вечен, нетлен на таз планета Земя.

Затова не обвинявам моята страна, моя народ, моята нация, поставила ме днес като жертва на клада огнена, за да отговарям за моите дела. И не желая да очистя петната, с които съм опетнена от врага, това историята в своето време ще извърши.

Но аз декларирам, че съм българка, родена сред тоз народ, на тази земя България – родина моя и заявявам, че я обичам безкористно като моя майка любима. Днес тя е възвисена до висота на райска градина и е удостоена с чест да издигне високо светилника неугасим на Светлината чрез вяра, в мащаб Славянски подвизи” чрез нейните верни синове и дъщери, предтечи на тоз велик подвиг небесен! За да се яви един народ велик, една велика нация, която да познае що е Бог, Творец, Създател и да знае, че има Свято писание, да придобие познание и да се нареди сред всички народи като славянка прекрасна в съдба! Да има своя авторитет под действието на Могъщия Бог и Покровител, който я води вярно сред всички народи!

Той й е дал възможност, щото нейният светилник навек да свети чрез употребление на нейните верни синове и дъщери.

Не диря снизхождение за моята тъй невероятна съдба и земно положение в небесно свято употребление.

Но желая да открия на вси, че в тез гърди човешки Дух Божий пламти и светилникът е издигнат на висоти като небесно удостоение. И тоз светилник е поверен на България да го носи и издига високо над цялата Земя!

Че тази Светлина не е сянка, изявяваща Същината новозаветна Тя е Същината, която бе представена от Сянката – реално борила се и потвърдила съдбата, че над нея е великата закрила небесна и в мъдрост просветена сред планета Земя.

Грешка ли е това, че някога врагът с хитрина е посял плевела в най-хубавата нива – Земя?

Не е грешка това, но с това се цели да се открие намерението на врага в борбата – как сред бисерите светли се явяват фалшивите на врага дела!

Но днес тя, България, е най-велика сред всички народи и племена и високо е вдигнала светилника на вярата й в Бога, в мъдрост и просвета да прослави Бога и да изяви на тоз род човешки какъв е нашия Бог, каква е Неговата цел сред планета Земя, за да се победи злото и издигне доброто! Да се унищожи грехът – смъртта! И да се увенчае животът вечен без болка и тъга. Това е и целта на Бога в употребление на таз страна и тоз народ – да го представи в мъдрост и знание, във велико желание да покаже своята неизчерпаема Мощ. Тоз народ всякога вярно се е борил и е устоявал! И в последната борба злото се победи и Съдът небесен реши целокупната земна съдба.

А коя съм аз – о, една прашинка нищожна с бледа съдба сред моя велик народ, грабната в десницата на един Всемогъщ Бог като едно зърно от житния сноп, откъсна ме от градината земна като цвят от калина и ме постави на висок пиедестал, както и България е удостоена и възлюбена от Всемогъщия Бог.

И като свидетел на духовната Съдебна власт в употребление чрез Глас на Духа Святи да покаже колко много е любил таз страна България. Тя, целина неорана, днес се явява като нива разорана, градина райска разцъфтяла и нейният аромат се носи над четирите краища земна шир. И от малка и бледа светулка се яви и изгря кат една сияйна звезда.

Аз съм лишена от земна култура, за да мога да изявя с краски истината, но тъй простичко и достъпно ще изявя всичко, както Моят Могъщ Бог го изисква, за да може всеки човек да го разбере. О, молитствам пред Бога да опази Своята зеница – съдба, Църквата с всемирно решена съдебно съдба, носителка на таз велика, очаквана от цял свят Светлина като светилник могъщ, поставен на висота, за да озари цялата Земя.

Съдът велик реши земните съдби, история и борба за планета Земя и днес на всички народи оповестява Благата вест на решена Му съдба. Че над земната история яви се Процес и реши се днес в туй скончаещо време съдбата! И чрез вяра в Библията свята днес таз тайна велика е разяснена и открита и от фалшиво представения Бог тайната от вековете в родовете човешки се разкри. Че тя, България, е избрана да я оповести и със Сияйна светлина да озари Земя:

Що е Бог, Творец на вселенни, всемирни съдби? Кой е врагът погубител – Сатана! И каква е била тяхната цел сред Земята във воюването на доброто със злото във времена и векове сред човешките родове?

И днес, в Скончание, яви се смисълът и целта могъща в живота на родовете. И чрез Съда велик проблесна победата насъща. По милост Божия, по План насъщи на спасение чрез най-великата книга Библията свещена, яви се прозрение чрез мъдрост Божия в изпълнение. А днес откри се нейното значение, че нищо не е било и не ще е без значение за Бога Всемогъщи.

О не, аз не обвинявам, нито ще обвиня, че на подсъдимата скамейка е застанала тя – църквата с всемирно съдебно решени съдби чрез нейните вярно употребени в почит блюда, осиновени и узаконени от Бога Отца чрез Господа Исуса Христа – нейната дъщеря, повдигнала на висота светилника църковен чрез таз избрана от Небето страна България! Или тя, България, не ще разбере, кой посял е семето на неверието в нейното сърце и че тя трябва първа да го отскубне от нивата с житни класове – на победите й славни, в снопове ще се явят те, копени, и ще наситят с манна от небеса цялата Земя, ще утолят духовния глад! И ще кръстосват нейните предели Красните деви, за да се наситят на нейните прекрасни цели – ниви ароматни и извори кристални.

О, не се сърдя на моя любим народ, ако днес ме постави на огнена клада. Тъй някога в сянката древна Земя яви се олтар пред небе и стария свещен церемониал, който посочи пътя на Месия и Неговата свещена мисия на Земя във великия Му жест на жертвен Агнец, го принесе в жертва – откуп кръвен за мнозина.

А аз не съм достойна на Него да се уподобя, прах от земния прашец нищожен земен човек! О, само нека бъде Неговата воля!

Ето моята защита, народе мой, пред моя Бог Всемогъщи Изрекох тез слова насъщи, че наистина аз, нищожният човек, бях свише вмъдрена, от святото Небе просветена, от Дух Святи озарена и отведена духом в просторите небесни, и чух и видях всичките решения на съдбите земни и ги приех чрез Гласа на Дух Святи, и изявих как Небесният съд велик реши съдбите на Земния процес.

И в тоз миг на съдбата, когато ме поставяте на кладата, аз запявам песента на Мойсея – химна свещен на Светлината, озаряваща Земята! Ще запея химн на победа в хвалата към Небе, за да открия благодарното си сърце пред Твореца на Вселената. И с тоз химн на уста ще премина предела на съдбата и невредима, духом изпълнена в дух жизнен и истинен, ще се явя в небеса. Че свидетел бях на Процеса земен и чух чрез Глас небесен, как Съдът велики в Правда законна реши съдбата земна пред Трона законодателен със Закон непроменим на Вселената.

И днес стоя на подсъдимата скамейка пред Съда на България като небесен свидетел на тоз велик Земен процес. И приех решенията съдебни на озарение, наросени кат тих дъждец – Роси напоителни чрез Дух Святи – Глас на Съдебната небесна власт. И свидетелствам на целия мой народ, пред България и моля да поеме светилника свещен на Светлината неугасима от небесата – зари съдбоносни, озаряващи Земята! И високо да го издигне над цялата планета Земя и да оповести Вестта блага на Съда – църковна Съдебна светлина сетна за борбата земна на злото с доброто! Как воювала е смъртта с живота и като житни класове го е покосявала, във времена и векове водила е човешките родове в земните ровове! Воювала е чрез грехове в Сянка церемониална и същина новозаветна чрез религиозни и духовни общества, всявала е неверие, измама и лъжа, отклонявала е от пътя на Правдата човешката душа.

Но моля никой да не греши и съди, това е право само на Бога сърцеведеца, Съдия върховен, Творец на Своето творение. И само Той може с Правда да отсъжда съдби на вси начинания и в Скончание! И Той сам е решил съдбите като справедлив Съдия!

От всички общества духовни на вяра в Христа, оформени в деноминации и реформации, Той е употребил синове и дъщери – духовни славянски племена, а не езически, за което свидетелства земната история.

А от всички славянски народи Бог реално е употребил България чрез нейните целокупни съдби от планини и море, флора, фауна и човек, като строго определение небесно.

Свидетел бях в изявленията небесни съдебни, кой е червеният звяр, коя е блудницата, носена от него и каква е чашата й пълна с нечистотии земни. Коя е таз паднала Пелин звезда, вгорчила земните води, кой е лъжепророкът е лъжеучителят и какви са техните съдби, решени от Съда Велик! И кой е водил духом всички тез съдби в неправда и смърт, носили отрова в духовната борба с Правдата. И защо им е било позволено да се проявят над Земя.

Тази е моята защита пред Небето и пред земната власт И ако Небе е позволило да бъда днес съдена и осъдена, коя съм аз да се противя на волята Божия?

Ето, поставете ме на кладата, но знайте и помнете, че песента на вековете, пели са я родовете човешки, ще ми бъде на уста в хвала на Небеса. С химн свещен ще възпея небесния Творец и Съдия. И тя ще се понесе като песен от звънци наровидни, украсявали полата на първосвещеника от Земя, отразили образа реален на един велик и жив Бог! И над цялата Земя ще оповестят, че Той е Вездесъщ, вчера, днес и утре, все е същ! И че Той е само любовта, непобедима от злото! Той е животът вечен, изпълнен с милост и любов. И че Той е милостта и снизхождението сред падналата в грях планета Земя, на която са водили борба и ще воюват до скончаеща победа два духа – на зло и добро.

Обсебвали са плътта – материята – човек с цел воювание за надмощие и владичество вечно в Правда на живота и греха – смъртта за вечност. Но всичко земно е преходно и тленно!

А Бог е вечен без начало и край.

И днес от жътвата, посята в нивата Земя, пожъна богата реколта, събра плевела и в сноп го свърза за деня на пълна победа в огнената геена, определи му дяла – там да изгори! А на планета Земя съдба й за во век реши и в ден на крайна победа след Хиляда годишно царство на мира наново присъдата над злото ще се приложи и Земя завинаги ще се освободи, и кат нова сияйна звезда ще се яви отново в просторите небесни, и ще заблести в победата върховна, населена от изкупените вси.

А Победителят Христа в чин ”Нов Ерусалим”, окръжен със Сионовите свещени стени – съдби човешки, амин, с целокупното новоизкупено селение в ново царство ще се яви за вечност под скиптъра царски на ”Юда” в управление в десницата на вечния Цар – Господа Исуса Христа, Спасителят и Изкупителят на целокупната земна съдба! Амин! Амин! Амин!

Да бъде, Боже, само волята Твоя!“

Обяснение, дадено след сънното изстъпление:

”И не видях клада, но огнени факли запламтяли в нощ тъмна, в съдби, издигнати високо над Земя от просветена младеж, и запя се песента на вековете от техните уста.

Всички люде настръхнали онемяха и химнът съдбоносен се поде, и прослави едно велико за во век небе! Пееха младежи, ликуваха народи и племена, строени в колони и високо издигаха запалени факли в ръка. И хвалеха Твореца Всемогъщи на всяка Правда и Светлина! А язвите злочести се изляха – закипя страдание и нищета! А Небето запламтя и унищожи осъдена по плът съдба. Звярът червен като червей се сви – в геената огнена намери своите неправди!

А Земя залюля се от химна съдбоносен на великата войска и шествието могъщо полетя в стройни редици над Земя да я озари завсегда. Че ден огнен пламти и библейските предупреждения се изпълниха вси! И не видях огнена клада, нито се отрони дума на обвинение, само като червей се свиха религиозните представители на общества. И оживяха в тях вражите напластения в измами и суеверия, засрамиха се всички научни деятели пред великата мъдрост Божия и Бог Творец призоваха, признаха и приеха, че е употребил блед прашец!

И в таз нощ съдбоносна Небе победи Земя. И разиграха се кат юнци планини. Вулкани заклокочиха и лава потече над Земи и язви зли погълнаха плевели вси, свързани в огнената прегръдка на геената.

И сви знамената си враг безсилен, победен пред вси очи!

А съдебният атрибут пееше химни на вековете, Земя обиколи и след победа небе кат свитък се сви! И в плам съдбоносен колесница огнена се яви, в Мощ небесна шествието на плещи си качи и в небесните простори отлетя.

Че Царят увенчан над Нова Земя в небе се яви на Трон, в десницата Му могъща скиптъра Юдин държи – сам Господа Исуса Христа, окръжен с тми по тми, ангели херувими – Войнства небесни Поде съдба и поведе победата съдбоносна Своя – Църквата новоизкупена с кръвната Му цена! И чу се Глас на могъща тръба: ”Победа! Победа! Победа!“ Победа славна се яви, славен венец заблестя в конец! Днес в победа яви се увенчание на младенец, посрещнат от земните съдби, минали през огнени изпитни. Но невредими явиха се, преобразени завсегда под Архангелска тръба! Амин!

И чу се Глас: Ела, ела, ела възлюблена Моя победо! Ела да те явя пред Трона върховен, пред Твореца Всемогъщи на целокупността Вселена, Всемир пред Съда велики и земния предел: Ето ни, небеса!“

Но над земната плеща хиляда години огнена яма огън и жупел гори, докато Ерусалима нови в небе заблести, окръжен със Сионовите стени, навек новоизкупени съдби! Амин! Амин! Амин!

И в деня на победа пълна прахът на осъдените вси не ще се яви. Но Земя ще си освободи плещи, както ден я повива в светли лъчи. А на осъдена съдба прахът им ще в бездната отлети!

А тя, планета Земя, с навек решена съдба като светла ярка звезда наново в простора ще заблести! Амин!“

14.06.1975 г

2 Коментари

  1. Господи ИИСУСЕ ХРИСТЕ, падам пред Теб на колене: Нека бъде Твоята СВЯТА ВОЛЯ во ВЕК и веков! АМИН!

    • Благоволението на Бога е върху народа ни. Тя е употребена в периода 1948 – 1982 г. по времето на съда, а днес имаме за задача да разнесем благовестието на царството.

Коментарите са заключени