България е избрана да послужи пред Съда за цялата Земя

ПРИЗВАНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ Е ВЕЛИКО НЕБЕСНО УДОСТОЕНИЕ, НО ТО НЕ Е ЛИЧНО ЗА НЕЯ САМО. ЗАЩО БОГ ИЗБРА ИМЕННО БЪЛГАРИЯ? СРЕД БЪЛГАРИЯ СЕ ЧУ ГЛАСЪТ СЪДЕБЕН И СЕ УПОТРЕБИХА НЕЙНИЯ НАРОД, ГРАДОВЕ, МОРЕ И РЕКИ, ЕЗЕРА, ВЪРХОВЕ ПЛАНИНСКИ

В съдебната светлина Бог казва:“България в чин ”Духовна юдейка” – славянка е избрана от всички славянски народи. Тя представи съсъдите златни на почетно употребление пред Съда велик, чрез който се приключи Лаодикийското време, което представяше Духовен Израил и Юда.

А според сенките двете племена Юда и Израил враждуваха помежду си. И тази борба се откри и сред духовните Юда и Израил – Петдесятни и Адвентни.

България със своя народ е призвана по подобие на сянката ”Израил“, за да послужи пред Съда велик за целокупност земна и Земя. Призванието на България е велико небесно удостоение, но то не е лично за нея само. От цялата планета Земя единствена България е избрана като Същина реална на употребление, както беше и Сянката Старият Израил. Всичките духовни събития откриваха, че Бог има особени предпочитания към славянските народи.

Но защо Бог избра именно България? По какъв начин ще се докаже това, че наистина България е реална духовна Новозаветна същина, употребена в дните на Съда велик небесен? За това Божие избрание свидетелства фактът, че именно сред нея се чу Гласът съдебен и чрез Него се употреби целокупността нейна с народ и градове, море и реки, езера, върхове планински.Но ще попита някой, защо след като Бог отново събра стария народ Израил в древната негова страна, употреби с велико избрание България?

Нима Израил древен не е богоизбраният? Той наистина беше богопомазаник, въздигнат от един ”Авраам” и умножен до велик народ, който имаше предназначение да изпълни един Сянков духовен план в церемониално служение пред Небе за цялата планета Земя. Целта на Всемогъщия Бог беше да покаже на целия свят и да яви духовната борба чрез церемониалния духовен живот, който Израил стар водеше сред Земя. Чрез тоз народ се дадоха обещанията заветни, из него се излъчиха Божиите пратеници – пророците и царете на великите сянкови свидетелства. Но всичко това изпълняваше един сянков Церемониален закон, който разгръщаше в изпълнение Сянковия план на спасение и като сянка сочеше на бъдещия народ, който щеше да се яви като Новозаветна същина на плановото изпълнение.

И тоз новозаветен народ не бе народ Божий, но чрез вяра той стана Божий народ. Когато наближи времето да се яви Месия, неверие голямо беше обладало сърцата на свещенството израилево и то Го не прие и не Го позна в лицето на Господа Исуса Христа. Бог знаеше, че първият народ не ще устои във вяра и вярност към Божието обещание за спасение чрез жертвата – Агнеца пасхален – обещания Месия. И Бог бе построил следващия втори духовен завет, в който Бог щеше да примири човека със Себе Си чрез Сина Свой и тоз Завет щеше да се яви като една велика духовна Същина, покриваща Сянката, която ще се отдалечи от Земя. И чрез жертвата изкупителна, кръвта пролята за спасение, роди се вторият народ на врата, който прие и възлюби своя Спасител Христа и тъй стана той народ Божий чрез вяра в обещания Изкупител. Плътски и духовен Израил като Сянка и Същина се употребиха, независими един от други и явиха изпълнение на Спасителния план за целокупност земна и Земя с трите й пояса творби. А целокупното земно творение с планета Земя бяха пленници на врага на всяка правда, който приготвяше Земя за гробница своя на осъждение чрез греха и смъртта.

Всемогъщият Творец добре знаеше развоя на борбата – началото и краят. И в Своята милост и любов, Той зорко е бдял и следял живот и дела на Своето земно създание и в Своето велико наблюдение Той възлюби славянството. Но за Своето особено съдебно избрание бе предназначил България за изпълнение на Своята велика цел на спасение на земното селение. И още от нейното рождение Той я е водел за ръка, като майка води чадото свое и я готвеше за едно велико употребление за целокупната планета Земя. И за да я опита в употребление, тя трябваше да измине пътя трънлив на борба за великата Божия правда, който едва ли би извървяла тя без Божията подкрепа и сила. Целта Божия е била да я възрасти в борбата и да я издигне на висота духовна, и единствено да я употреби в Своето планово служение сред планета Земя за целокупност земна и Земя.

Защо Израил постъпи така с Христа, нима не позна в жертвата своя очаквания Месия – Сина Божий? Не изяви ли се сам Христа чрез знаменията и чудесата, които извърши сред тях?

Ще ви отговори сам Духа Святи: Да, позна Израил Христа, но, обладан от неверие, се закорави, не Го прие за свой Месия. Той бе навлязъл в своето крайно употребление по строго начертание на Плана спасителен. И както сочеше макетът Каин, първият син на Адам и Ева, сочеше по делата си на първия народ израилев, обладан от духа нечестив на Сатана, извърши най-страшното дяло, посегна на брата свой в лицето на Христа – той не позна, че дотук му бе дарена милостта Божия. И потънал в своята горда слепота и неверие, той прие своето наказание, пак по Божие призвание – понеже не устоя в своето избрание и биде разпръснат по четирите краища земни, и не щеше вече да бъде употребяван, макар и опростен. А според Словото на обещание, ще намери частично спасение чрез вяра в Господа Исуса Христа – кръвната цена на изкупление. Не всички от Стария Израил ще се спасят. Тоз народ беше сянка и сочеше на Същината новозаветна, която се яви чрез един народ, който не бе народ, но чрез вяра стана Божий народ. И тоз народ се събра от всички народи и племена, езици и колена.“

2 Коментари

 1. В рубриката за нас подробно е посочено какво представлява публикуваното на сайта Слово. Специално за това, че България е употребена е пророкувано в Данаил 12:12.
  Ако въпросът е какво представлява публикуваното Слово ето вижте следните стихове:
  Източник на Съдебната светлина е Бог. Тя идва директно от небето, според писаното в Откровение 8:5:

  – Огънят от небесния олтар

  Откровение 8:5

  И ангелът взе кадилницата, напълни я с огън от олтара и хвърли огъня на земята; и настанаха гръмове и гласове, светкавици и трус.

  Това Слово в Библията е наречено още:

  – Късният дъжд – Яков 5:7

  И тъй, братя, останете твърди, до Господното пришествие. Ето земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него докле получи и ранния и КЪСНИЯ ДЪЖД.

  – Скритата манна: За нея говори в Откровение 2:17

  „Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите: На тогова, който победи, ще дам от СКРИТАТА МАННА.“

  – Росата, която пада по цялата земя, а руното остава сухо от Съдии 6: 40

  – 12-те коша с къшеи хляб, останали от петте хляба, с които Исус нахрани 5 000 души, според Матей 14:20, Марка 6:43, Лука 9:17

  – Слънцето или Съдебната светлина, върху която е стъпила и с която е въоръжена истинската Църква от Откр.12:1 – 1 И голямо знамение се яви на небето, – жена, облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от дванадесет звезди.

  – Светлината от Откр.18:1, от която се просвети цялата земя:

  „След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт; и земята се просвети от неговата слава.“

  – Сватбената вечеря от Матея 22. Нарича се сватбена вечеря, защото информира за приключилия Първи, небесен или наричан още Страшен съд. Решенията на този съд са дадени от Бога на хората в продължение на 35 години – от 1947 до 1982 г. Те са давани и записани на български език и ние първи имаме възможност да научим това. То е предназначено да подготви човечеството за най-великото и славно събитие – възкресението на праведните.

 2. Бихте ли посочили стихове от бибилията, които доказват статията Ви?

Коментарите са заключени