138. Пътят, Истината и Животът

piano, keyboard, keys
Файл за изтегляне:138_SP-130
Мелодия за разучаване: https://duhovnipesni.org/pesen.php?id=138
С. П. 130, Д. П. 82
1. О, Еммануиле! Ти Си Наший Път;
И само чрез Теб от греха и смъртта
Възможно е нам да избегнем в тоз свят,
И само чрез Теб да намерим Отца.

2. Ти Истина Си, а лъжлив е света,
И само чрез правото Слово Свое
Ти мъдрост небесна ни даваш в ума
И чистиш нечистото наше сърце.

3. Ти Си и Живот и отворений гроб
Твоята победа показва на вси;
А който си има надежда на Теб
Ни смърт, нито ад не ще го повреди.

4. Ти Път Си, Ти Истина, Ти и Живот;
В тоз път да вървим ний, о, Господи, дай;
Таз истина нам да е най-драг имот;
Тоз вечен живот, да получим във Рай.

Йоан 14:6