Гавраил – Святия Дух

dove, bird, nature-1522656.jpg
Библията споменава за Гавраил следното:
Даниил 8:16
и чух човешки глас, който извика изсред бреговете на Улай и рече: Гаврииле, направи тоя човек да разбере видението.
Даниил 9:21
дори още като говорех в молитвата, мъжът Гавриил, когото бях видял във видението по-напред, като летеше бързо се приближи до мене около часа на вечерната жертва.
Даниил 11:1
А в първата година на мидянина Дария аз Гавриил стоях да го укрепя и уякча.
Лука 1:19
Ангелът в отговор му каза: Аз съм Гавриил, който стои пред Бога; и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това.
Лука 1:26
А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град наречен Назарет,

В съдебната светлина Бог многократно споменава, че Гавраил е Святия Дух:

 • мощ съдба, като действуваща сила от начинание за всегда, наречена Духа Света в чинове на действие във векове, позната като чин на благовест Гавраил[1] и днес! 15/ 1
 • И дара от Мен приеми езика ханаански движим чрез Духа Света. Амин. Благословен бъди ти и го приеми чрез воинство небесно Гавраил Вожд (на небесното воинство)[2] Амин. Седем по седем пъти от Мен, Отца. 24/ 1
 • Бореца пети – Дух Святи – Гавраил 29/ 8
 • Вожд самостоятелен на Ангела четвърти е Дух Святи – старозаветен херувим пред Престола на Отца – Гавраил, Носител на благата вест. 30/ 11
 • Аз, Гавраил – Дух Святи, престоящ в служба на херувим пред Върховния Вседържител на вселенни, всемирни съдби единен с войнствени вси небесни съдби… ще водя възкръснали войски до въвеждане на съдби при посрещане в изпълнение на Архангелска тръба пред Царя на нова земя под ново небе. Амин! 252/ 2
 • Генерален чин Дух Святи на Приключител – зефире нежен, що над земя летиш, Гавраиле, Гавраиле. 306/ 1
 • борба голяма в поднебесна кипи Гавраил с войнства небесни я води 438/ 22
 • Мохамед е преко воден от Сатана чрез духа му лукав – крадец на Божии истини и се явява като светъл ангел с името на „Гавраил„! И изпълни се словото, че Сатана ще се яви като светъл ангел, да заблуди ако може и избраните. 82/ 20
 • 21/5       1978 год. Чрез лъжепророка Мохамед Сатана въвежда страшната измама, като вмъква в нея името на Гавраил Духа Света.
 • Клетвата на войнството небесно:“Заклеваме се единни пред Върховния Законодателен Лик в съдбоносен миг, ний войнството небесно, единни с Вожда наш Гавраил пред върховния съдебен Лик: че ще изпълним единни върховни съдби с войнството възкресено, въоръжено в съдба пред Върховния Тронен Лик. И ще изведем кат войнствен легион чин на Гедион, личен гвардеен полк на Михаил през космическия простор, Орионовия отвор, Израил, Израил, Израил духовен.Заклеваме се с вярна военна клетва в съдба с нашия Вожд за всегда Гавраил, Гавраил, Гавраил – Дух Святи, Дух Святи.

  Заклевам се!

  Заклевам се във Върховния Ти Лик, единен с войнствения Ти Лик пред законодателния Трон в съдебен Лик, че днес в изпълнение на вси заповеди в проявление пред Върховния Ти Лик, войнството възкресено кат свещенодейна съдба пред Върховния Ти Лик. Амин!

  Заклеваме се единни с военна свещенодейна клетва пред Върховния Вселенен Вседържител, Всемирен Вожд на съдба, Цар и Господар над вси царе, Върховен Експерт на прокурорски съдби кат Господар и над Царя на новоизкупена земя под ново небе, че Аз, Гавраил – Дух Святи, престоящ в служба на херувим пред Върховния Вседържител на вселенни, всемирни съдби единен с войнствени вси небесни съдби, че от днес единен ще водя възкръснали войски до въвеждане на съдби при посрещане в изпълнение на Архангелска тръба пред Царя на нова земя под ново небе. Амин!

  Заклех се, Амин!

  Заклехме се, Амин!

  Амин 7 по 7, 7 по 7, 7 по 7.“

[1] Лука 1:19 и Лука 1:26

[2] Данаил 9:21 и 11:1