Благословение над християнството в разцвета му духовен

loaf, to bake, crust-2824597.jpg

СВИДЕТЕЛСТВЕНО СЛУЖЕНИЕ

”В тоя миг на съдбата, в ден на изцеление, благословени свише бъдете седем пъти по седем и изцелени, Разцвето на нова християнска съдба седем пъти по седем. В тоя миг на съдба в единство съединени и кат една могъща съдба, единни се явете със Знаме на правда завсегда, и флора поведете към съдба, с фауна крилата летете на свобода! Амин! В тоя миг на съдбата Аз, Всемогъщ Вседържител, приемам уханието на молбите в единство на един могъщ разцвет. В тоя миг на съдба, стройте се! Стройте се сред войската! Иде силата на изпълнение на Моята велика милост сред Земята. Амин! Седем пъти по седем в деня на изцеление изцелени бъдете, християнство в разцвета на съдбата, в нова Реформация на Земята. И от днес в едно могъщо течение бъдете и предупредете да се приготвят да посрещнат Христа. Амин! Седем пъти по седем изцелени бъдете и кат едно буйно течение залейте Земя. Амин!

И в тоя миг на съдбата, питко победоносна, ето, търкулната си сред Земята. О, благословена бъди и разчупена на четири съдби от ръката на великото реформаторско движение и в тоя миг, раздадена на четирите ъгли на Земята бъди! Благословено бъди, Слово – сабльо на съдбата, седем пъти по седем от Мен на Земята, разчупена и употребена чрез силата на Разцвета в Реформация велика. Амин!

Благословена бъди, словесна храна, като сила и Мощ яви се на четирите ъгли на Земята и всички насити със сила и Мощ завсегда. И от днес за съдба победата е Моя!

И в тоя миг на съдбата навлиза сила и Мощ от Небесата върху блюдата да ги в почит напълно употребя Амин!

Иде сила да употребя строежа. Днес употребявам живите съсъди на почит пред Небеса в една могъща съдба. И днес приготви ги да се явят в изпълнение да устроят пътя към ново шатроявление, за да излея могъщото и велико благословение в ново Петдесятно служение. Амин!“

31.05.1961 г.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЧРЕЗ СЪД ВЪРХОВЕН ПОБЕДАТА НА ДУХ СВЯТИ. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА СЛОВОТО СВИДЕТЕЛСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕ

След голямото благословение на Рая, на мене ми предстоеше поход към канарата на Варнава. И наистина на 07.07.61 г. заедно с Разцвета се озовахме на канарата, пряко водени от Духа Света. В мига, когато се намерихме над камъка на благословението, Святия Дух ни посети със сила и благослови на новоканарийните съдби.

Благословението: ”И в тоз върховен миг сред Земя чрез духа Света воден е стражът в Разцвет на победа Моя!

Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, във върховна победа чрез стража на Земята, воден в победоносен поход в разцвет на съдба, развявам Знамето победоносно на вечна свобода в оправдателна съдба чрез кръвния принос на Христа в пълна победа на Дух Святи. И го благославям навек в победа Моя. Амин! Благословено бъди седем пъти по седем, Знаме на оправдателна съдби на твърдата основа – канара! И от днес се вей кат победител на пълна свобода! Амин! Благословено бъди седем пъти по седем и от днес навлез в разцвета на победата Моя в пълен разцвет на духа Света, завоюван чрез стражеви съдби, воден от Духа Святи в борческа съдба над таз Земя. Амин!

Благословена бъди седем пъти по седем ти, твърда канара, като камък на съдбата сред водата (народи и племена). Теб днес като камък на съдбата ”Петра” те наричам чрез устата. И развях в победоносен поход Знамето на пълна свобода в разцвет на Дух Святи чрез стражева съдба. И от днес бъди благословена чрез Духа Света като спасителен бряг на вси народи и племена, които се наредят под Знамето на победата Моя. Амин!

Благословена бъди седем пъти по седем и като канара сред народи и племена, с развято Знаме в победа на вечна свобода от днес, ти в победоносен разцвет поведи оправдани вси народи и племена. Амин!

Днес Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, като Разрешител в приключващи съдби чрез стражево служение, водено в разцвет на Духа Света, воювал и победил, развях навек Знамето на завоевание в оправдание чрез кръвния принос на Христа, навек изкупващ човешка съдба. Амин. И от днес като победител разгръщам съдба на словесната трапеза – последна вечеря Моя като съдба на победа изкупваща, навек озарителна заря. Амин!

Благословена навек бъди седем пъти по седем, словесна вечерьо, поставена на твърдата канара под закрилата върхбвна на Знамето победоносно в оправдателна съдба; и като фар на озарение чрез лъча на осветление бъди пътеводител на вси корабокрушения, извела ги в спасение чрез пояса на спасение на твърдата канара. Амин сред бурите на неправда, движещи развълнувани води от народи вси. Днес Аз, в победоносен поход чрез стражево свидетелствено изпълнение на разцъфтящо положение, водено от Дух Святи, благоволих и благослових завоевателната победа на Знамето оправдателно в съдби и го развях над твърдата канара сред народи и племена като камък могъщ на съдба. Амин.

В този миг на върховна победа Моя обръщам се към вас във върховна съдба, Съде могъщ в Правда небесна, и моля думата ваша. Ето свидетелствената съдба долу сред Земя – на твърдата канара като камък на благословение стъпва стражева нога, водена в Разцвет чрез Духа Света в победоносен поход на свидетелство Мое сред Земя. Питам: Признати ли са те и приети чрез Могъщия съд на правда?“

”Победа! Победа! Победа върховна в победоносна съдба! Ний, Съд велик в правда на всемирна съдба, се покланяме в пълнота на единство пред Върховния Трон на съдба като потвърждение на изпълнение, че в тоз миг чрез свидетелствени съдби долу сред Земя, на камъка като канара, сред вода на народи и племена, чрез боен поход на Духа Света, в свидетелствена съдба чрез стража, се завоюва победата над твърдата канара, над която се развя Знамето на оправдателна съдба, което влезе след благоволението Наше в победа разцветна. И се яви трапезата последна като вечеря – лъч на зора сред народи и племена, като могъщ фар на озарение чрез лъча на осветление за вси корабокрушения, спасителен бряг за вси, които под Знамето на оправдание се приютят.

Ний, Съд Върховен в пълнота, приемаме и признаваме свидетелствената могъща съдба като победа върховна чрез Духа Света, чрез стражев поход долу сред Земя и ги приемаме и признаваме. И като печат на потвърждение им позволяваме от днес да навлязат в победоносни съдби на победи вси чрез Знамето на оправдание, чрез приноса кръвен на Христа и да се отстрани всяко страдание. Ний, Съд велик, им пожелаваме съдби и чакаме мига върховен леговището да се яви на тръбни съдби над твърдите канарийни основи. Амин! Амин!“

”Благословен навек бъди, Съде Върховен в изпълнителни съдби, Ти, Който чрез признание победата свидетелствена могъща потвърди, благословен навек бъди седем пъти по седем Ти от Мен, ВсемогъщВседържител на всемирни разрешаващи съдби, чрез стражево изпълнение свидетелствено сред Земя – могъщо дяло на Духа Света. Амин! Амин! Амин!“

07.08.61 г.

(На 17.05.61 г. беше призован Елисей да се яви пред Отца си, след него навлезе в служение Илия със свещеника, следваше изпълнение с реформаторското християнство, свидетелствения Борчески отряд и накрая Дана навлезе в употребление!)

15.07.61 г.

(Стражът бе призован да даде пост и вретище два пъти по четиринадесет дни за Две ерни времена, за четиринадесет рода)

”В тоя миг на съдбата със сила и власт ви зова на Земя с вретище на снагата за Две ерни времена, по четиринадесет дни, за четиринадесет рода в съдба, в Две ерни времена. И от днес приемам вретище и хвала. И опрощение биде на людете Мои. Амин!“