Надав и Авиуд – старозаветното и новозаветното свещенство

fire, flames, fire wood-2197606.jpg


Левит 10:1 А Аароновите синове, Надав и Авиуд, взеха всеки кадилницата си и, като туриха в тях огън и на него туриха темян, принесоха чужд огън пред Господа, – нещо което им беше запретил. 10:2 За това огън излезе от пред Господа и ги пояде; и умряха пред Господа.
  • строго се държи на чиновете свещени от двата сина на Аарона[2], които внесоха чужд огън и това ги пояде. Но като сянки те посочиха на стария и новия Израил и показаха двете ерни времена, които се избълваха чрез Съда велик. А като чинове се скриха. 125/ 5
  • Затуй във време на Съда, когато се решаваше съдбата на Лаодикия с двете крила – адвентни и петдесятни, то пак се яви същия грях на Авиуд и Надав чрез фалшивия четвърти ангел – реформацията, която в непокорство е въстанала като съвършена сама да се провъзгласи за носител на светлина – чужд огън, слово на Вайт, но не и на съдебния процес, решенията съдебни. Никой не му е било още позволено да се самоназове. Чина велик на четвърти Ангел е строго съдебен и се образува сред земята само чрез призвание на небесния „Глас“ /Откр. 18:1-4/, но не и словото на Елена Вайт, не! Елена Вайт е весталка, но не е и дяло на съдебния процес или последния пророк, не, не, не е в тоз чин.
  • На „Орна“ приех прошение и служение, за да изведа свещеното служение на Царя – Бога Отца – от двете крила лаодикийски, а третия „реформаторски“ израстък – той изобщо се вменя за Авиуд и Надав, Корея и Дотана, които се опитаха да излязат с чужд огън. Те са мъртви от самия ден на служение. Но ще опишеш книгата на Вайт – „Оправдание чрез вяра в Господа Исуса Христа“ – като приказка, защото трябва да бъде „в кръвта на Господа Исуса Христа“. Още от първия ден те са умъртвени. Книгата на Вайт не е приета. Тя казва, че има представа за 144000, но не е нищо разумяла. Тя внесе чужд огън – хула против действието на Духа Света в начинът на обрезание и викането на кръвта за очистение на олтара сърдечен – храм на Духа Света.