Последствията от прекратяването на ходатайствената служба на Христа

jesus, cross, faith

30.05.1981 г. Идат ужаси и беди земя ще се люлей градове ще се рушат бунтове ще бучат. Армагедон е почнал. Обвинен е врага, вдигнал ръка против християнството. Вавилон воюва Мохамед също воюва за да се наложи. Но помнете, вече нямате Ходатай в Светая Светих. Залата съдебна е опразнена. Сега е борбата. Ще минете изпитни огнени, за да се пречисти златото. Седем по седем пъти минава златото през огнената изпитня. Думите си бройте и жертвите си определете. Днес Аз ви посетих със сила и власт, за да ви изявя съдбата. Пазете се да не чуете в небесата, че сте отхвърлени поради грях. Да не ви подиграва врага че „чуха Гласа“ а не застанаха в пътеките Ми святи сред земя.

„А Господ Исус Христос е освободен от ходатайствената Си служба. На Сатана се натоварва осъждението над греха и смъртта като негови дела сред Земя и му се позволява да окоси земното лозе до Архангелска тръба.
В същото време Христа е напуснал Съдебната зала – Светая Светих, за целокупното земно оправдание е платено с кръвната цена! На Църквата Христова и планета Земя е приключил Земният съдебен процес от създание на греха и смъртта до Скончание. Затова и Вестта е “всемирно запечатваща съдебна”. Тя носи печата съдебен. И са изречени думи на Съда – който я приеме, приема всички благословения, които носи тя, който я отхвърли, ще бъде отхвърлен от спасение и ще приеме всички язви на осъждение.
Докато се устрои пътят на съдебната запечатваща вест, се носи Вест – покана: „Излезте, люде Мои, от Вавилон!“ – защото след избълване – отхвърляне на ръководството на Лаодикия от верния Свидетел, започва действието на ръководството „Ангел“ от Откровение 18:1-4, ръководено в оформление и служение от Съда велик. На него е натоварено църковното земно служение! Ангелът от Откр. 18:1-4 се явява със сила и власт голяма и е единен с Гласа съдебен на Съдебната небесна власт. Сам Христа е Ангел четвърти, единен с Гласа на Дух Святи, който повежда църковния си апарат – сърцето, ядро църковно и до приключване на земния и църковен съдебен процес е с него.

С устройване пътя на Гласа съдебен, явява се и озарението на Земя от Вестта съдебна, която е славата голяма на Ангела четвърти като факла озарителна над цялата планета Земя, явена в чин „Вест църковна“!

Озарението е осведомяване, как съдът небесен е решил съдебния земен процес над целокупност земна, как е решил съдбите на двамата воини – Христа и Сатана: първият воювал в правда за живота вечен, а сатана, употребил в борбата средствата на греха и смъртта за вечно осъждение!

И едва след приключване на Съда небесен, се явява благодатното време за всички настоящи и бъдещи съдби във времето на разнасяне Вестта всемирна запечатваща.

След това велико явление на дялото на Вестта, озаряваща целия земен свят, готови с чашите златни в ръка, пълни със седемте язви зли, се явяват седемте ангела и ги изливат над осъдените земни плещи.

Необходимо е добре да се разбере, че началото на Съдебния процес не е от момента, когато се чува Гласът над планета Земя. Но първо, Съдът небесен се яви и призова своя съсъд – приемник на почетно употребление, който застава в чин ”Страж съдебен“, представен пред Съда велик, за да приеме всички съдебни решения от Земния и църковен съдебен процес. Гласът се изявява в България и призовава дялото велико съдебно, за да оформи и оглави Ангела четвърти в единство с ”Гласа” от Откровение 18:1-4, Даниил 12:12, Съдии 6-та гл.

Преди явлението на Гласа съсъдът е бил в приготовление, но Съдът небесен е функционирал и е решавал изхода – съдбата на Втората световна война, вменена за Армагедонска! В нея открито е действал звярът и неговият образ (Откр.1З-та гл.), на когото змеят даде силата си за действие! И този именно ”звяр” подгони семето на жената – църквата още от нейните апостолски основания!“