Страшният съд е минал. България е избрана да оповести това на Земята

justice, statue, lady justice

В този откъс от скритата манна Бог обяснява, че Съдът велик, Съдът небесен е приключил. Блажени са тези, които достигнат до 1300 години България и 35, или 2016 г. Разгледани са съдбите на цялата земя. Участие в него взема цялата Вселена – ангелите желаят да надникнат в решението на таз всемирна история   

 ний, Съда велик уредихме всички земни съдби предварително в първия Съд – процес над планета Земя ги решихме и наградихме, защото в небе през Орионова врата не влиза нищо нечисто с неуредена съдба на сватбата Христова на Агнеца Пасхален, само сватбарите. Само един сватбар беше без сватбена дреха и той беше, биде изхвърлен. Нито може ни една само частичка с неуредена съдба и наградена, тъй като Бог е Дух и духовно се уреждат всички съдби също и на земята. 159/ 3    

 Съдебният процес е всемирен, участие в него взема цялата Вселена – ангелите желаят да надникнат в решението на таз всемирна история. Тъй призвана беше и земната украса – форма военна (пояса на флора) кат военна униформа в багра зелена, сочеща на вярата. И явеното устройство на земята, кат план израстна в съдби решени свише от законодателния Трон велик в правда законна, чрез военния Съд. 289/ 9   

 Съдът велик реши земните съдби, история и борба за планета Земя и днес на всички народи оповестява Благата вест на решена Му съдба. Че над земната история яви се Процес и реши се днес в туй скончаещо време съдбата! И чрез вяра в Библията свята днес таз тайна велика е разяснена и открита и от фалшиво представения Бог тайната от вековете в родовете човешки се разкри. Че тя, България, е избрана да я оповести и със сияйна светлина да озари Земя   

   Данаил 12:12 – говори за блаженството над тез, които достигат дни 1300 и 35 – което време сочи на приключването на Съда и времето на българската държава от момента на нейното създаване и 35 години, включени в 1300 денонощия, които са времето, в което се водиха съдебните процеси горе в небесния храм и се реши съдбата на земята. 103/ 23   

 и в края на Седмото време Съдът небесен велик има думата своя в приложение Закона на правда, в съд и правда над греха и злото над Земя. А в изпълнение на съдебните решения Бог ще благоволи и чрез едно малцинство от изведен народ ще извърши волята Своя.ворения небесни влизащи в съдебния състав кат творения Творцови по милост Творцова, а наблюдатели и свидетели са техни подчинения. А наблюдателите са цели вселенни селения небесни пред всички очи в наблюдение. Но те всички са Твор цови творения, създания. Макар влизащи в състава на Съда те всички тез чинове вселенни са заангажирани и влизащи в състава небесен съдебен са непаднали селения но в правда. 120/ 8   

 Съдът велик е военен свещен съд, който отсъжда в законна правда сграждането на държавата в нови съдби…И тъй върховният военен Съд на Главното командване заседава пред открита врата за целия Всемир, за всички жители на непадналите в грях светове. 55    

 А ний, Съда велик в чин на военен Лик след военните действия в победа явяваме награди и на Победителя и на победения. 289/ 9    

 А Съда са творения Творцови в чинове избрани дванадесет управляващи планети системи, плеади. Но са вселенни жители… Те в мирно време са били управители на системи. 8/ 6   

 Съда небесни официално са 12 съдебни заседатели съдии, но безчет са свидетелите вселенни и наблюдателите всемирни. 8/ 6   

 И днес в дните чрез Съда велик в правда законна се разгледаха и съдбите не на един сянков народ, сянка, сочеща същина, не само и на една новоерна църква, не, а на цялата земя с трите пояса и земя. 171/2    

 и в края на Седмото време Съдът небесен велик има думата своя в приложение Закона на правда, в съд и правда над греха и злото над Земя. А в изпълнение на съдебните решения Бог ще благоволи и чрез едно малцинство от изведен народ ще извърши волята Своя.   

 И тъй, Съдът Божий се яви в скончание на дните и разтвориха се книгите на делата добри и зли и по тях бе съдена Земята със трите пояса земни творения. А живите, минали в оправдание, застават пред Закона на правда – за спящите от Адам и Ева до настоящите. Сред Съда небесен се явява Христа, техен Ходатай и ги оправдава по съдби, решени от Съда пред Закона на правда! И готови, минали в оправдание по съдби, спящите в пръстта почиват в ”прашните си легла“ на Земята и чакат да затръби Архангелска тръба! Те ще чуят гласа на Отца и ще възкръснат в слава, за да посрещнат Царя си и Господаря си завсегда.

“Това Слово е велика Съдебна светлина, която очаква цялата планета Земя! А България е натоварена в удостоение велико… да я носи и развее като Знаме над земната плеща, над народи и племена…

И никой не може да я ограби, присвои и който посегне над таз Светлина, крадец ще е пред Небеса. Над него тежкото обвинение ще виси: (Откр. 22:18-19) “Аз свидетелствам на всеки, който слуша пророчеството в тая книга! Ако някой прибави на тез Слова, Бог ще му прибави язвите зли над глава, написани в тая книга. И ако някой отнеме от думите пророчески на тая книга, Бог ще отнеме дела му в Дървото на живота и в светия град, които са описани в тая книга.”

“Сам Аз, Всемогъщ Победител, Всемирен Вседържител, Бог Отец, изявен чрез Дух Святи, днес ви каня, имайте свобода от вси кръстопътища да седнете на таз софра да приемете таз храна. И от днес е разрешено да се седне на таз софра, защото сила свише се яви и те трябва да вкусят от тез трохи… Благослових Словото Си на Земя. И то ще озари душата.

“О, молитствам, Бог Всевишни, на когото не съм достойна Името да произнеса, а съм Негов призван слуга, да помогне, да не се никой закорави духовно и да пази да не похули Светлината за своя погибел.

Пророкът Божий