Райна княгиня

  •  Затуй във време на подготовката е било възложено на Райна Княгиня таз голяма чест да ушие знамето на свободата, с което пряко е употребена от небето. А всъщност България е представила планета Земя и нейната съдба чрез Райна в чин „княгиня“, но пленница от червения змей звяр лъжепророка с лъжеучение мохамеданско – корана. И затуй в Съда небесен тя е помената много пъти. И са уредени за вовек нейните съдби лични и като представяща България. 170/10
  • О, Българийо, девицо Моя, ела, приведох те през огнена изпитня, но вярата на Авраама, внедрена дълбоко ти в гърда, тя се изяви в древните герои – апостоли за свободата твоя! А ти, робиня, окована във вериги тежки на поробени съдби, народи си чада верни и чрез вяра повдигнаха духа народен! Яви се Райна княгиня Моя и извеза Лъва смели от Юдина съдба, и окръжи го с венец от житни класове, развя го свободно като знаме сред жестоки врагове! И днес то се вее, украсено с Лъв и звезда и навек освободено като могъща Моя съдба!
  • Левски бе употребен свише да вдъхне Бог вяра в сърцата в собствените духовни и физически сили на поробения народ, а девицата Райна Княгиня със собствените си ръце уши знамето на свободата и го развя с дръзновение над поробената си земя!
  • Българийо, майко мила, Земя свещена и свидна, просторна и красива, плодородна. Днес си в премяна нова, свободна. Чрез дела смели в подвизи мирни, подала си ръка на народи и племена. Повей ветре, повей на Добруджа житници нейни, на Рила дъскорезници, на Пирина мрамора бели, подвижи водите морски и речни, в добиви двойни сред полята плодородни, където пасат стадата вакли. Че във времената древни знамето ти злато, шито от Райна княгиня с емблема му смела ”Смърт или свобода”, развято сред люти врагове, днес украсено е с лъв и звезда, увенчано с венец от житни класове.
  • … на целия Балкански полуостров Той, Бог предпочете България от древни дни и я е употребявал напълно реално, кат Негова педя земя в новоерна съдба, която е минала през робство, страдания на народа. В името на Бога са издигали глас на свобода и употребени са били нейни предани синове и дъщери, като Райна знамевезка -носка.
  • Но все пак има и с какво да се покаже и православната черква кат майка на верни нейни синове, които са водили борба за истината словесна кърма – Кирил и Методи, Паисий Хилендарски, Иван и Неофит Рилски, Васил Левски, знамето Княгиня Райна.