Кой е източникът на съдебната светлина?

sea, west, the sun

Източник на Съдебната светлина е Бог. Тя идва директно от небето, според писаното в Откровение 8:5:

– Огънят от небесния олтар

Откровение 8:5 И ангелът взе кадилницата, напълни я с огън от олтара и хвърли огъня на земята; и настанаха гръмове и гласове, светкавици и трус.

Това Слово в Библията е наречено още:

– Късният дъжд – Яков 5:7

И тъй, братя, останете твърди, до Господното пришествие. Ето земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него докле получи и ранния и КЪСНИЯ ДЪЖД.

Есенния дъжд

23 Радвайте се, прочее, и вие, сионови чада, И веселете се в Господа вашия Бог; Защото ви дава есенен дъжд със справедлива мярка, И ви наваля дъжд – есенен и пролетен

– Скритата манна: За нея говори в Откровение 2:17

„Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите: На тогова, който победи, ще дам от СКРИТАТА МАННА.“

– Росата, която пада по цялата земя, а руното остава сухо от Съдии 6: 40

– 12-те коша с къшеи хляб, останали от петте хляба, с които Исус нахрани 5 000 души, според Матей 14:20, Марка 6:43, Лука 9:17

– Слънцето или Съдебната светлина, върху която е стъпила и с която е въоръжена истинската Църква от Откр.12:1 – 1 И голямо знамение се яви на небето, – жена, облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от дванадесет звезди.

– Светлината от Откр.18:1, от която се просвети цялата земя:
„След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт; и земята се просвети от неговата слава.“

– Сватбената вечеря от Матея 22. Нарича се сватбена вечеря, защото информира за приключилия Първи, небесен или наричан още Страшен съд. Решенията на този съд са дадени от Бога на хората в продължение на 35 години – от 1947 до 1982 г. Те са давани и записани на български език и ние първи имаме възможност да научим това. То е предназначено да подготви човечеството за най-великото и славно събитие – възкресението на праведните.

– Пържената пшеница

В книгата Рут, Рут, от която по родослевие се роди Исус Христос, нахрани свекърва си – символ на църквата – с пържена пшеница, която беше скрила. Тази скрита пшеница, предназначена за църквата публикуваме тук.

Рут 2:18 И взе това та влезе в града, и свекърва й видя колко класове бе събрала; и Рут извади та й даде онова, което беше оставила след като се бе наситила.

– Грозда от Ханаан, който взеха съгледвачите и двама души го носеха на върлина

Числа 13:23 И като дойдоха до долината Есхол, от там отрязаха една лозова пръчка с един грозд, който двама носеха на върлина; взеха и нарове и смокини.

– Правосъдието, поставено за светлина на народите

Исая в 51:4 И Аз ще поставя правосъдието Си за светлина на народите. 

Огненият стълб, който водеше нощем Божия народ по пътя му от света към Ханаан

Изход 13:21 И Господ вървеше пред тях, денем в облачен стълб, за да ги управя из пътя, а нощем в огнен стълб, за да им свети, та да пътуват денем и нощем.22 Той не отнемаше отпред людете облачния стълб денем, нито огнения стълб нощем.

В днешното време на духовна нощ Светлината на приключилия съд осветява пътя на духовния Израил към небесния Ханаан.

Пророк Данаил пророкува за днешното време като казва:

Данаил 12:12 „Блажен, който изтърпи и стигне до хиляда и триста и тридесет и петте дни.“

Сега е това време. Блажен всеки, който чете и приема това Слово.
Всеки от вас може да участва в това велико дело като приеме, разбере, хареса, сподели и разкаже на своите познати и приятели.
Бог да Ви благослови!