Обезвреждане на купелното кръщение

holy water, baptismal font, baptistry-267031.jpg
Важно обяснение:
В този откъс е представено свидетелствено служение, проведено на 14 май 1977 г. край Копривщица, Бяла река.
Служението засяга всички християни по света, които вместо водно кръщение са извършвали купелно кръщение. А примерите, които имаме от Христос и апостолите са че воден завет се прави в течаща вода.
Справка: Марк 1:9 През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоан в Иордан.
По своята голяма милост, чрез това служение, Бог омаловажава купелното кръщение, което не е Библейско, и го вменя в речно. О, каква неизказана милост от страна на Бога към всички онези, които с вяра са вървяли и не са знаели, че воден завет се прави в течаща вода.
Защо това съдебно решение е толкова важно за милиони хора? Защото чрез обезвреждането на непозволеното и неприето от Бога купелно кръщение по времето на съда, онези, които са починали до Съда да могат да приемат спасение.
И друго важно: след Съда водният завет трябва да се прави задължително в течаща вода и всички онези, които продължават по старому правят голяма и непростима грешка.

Молитва на стража: ”О, Всевишни Боже, Господи наш, събота е свята днес! Пред Тебе съм застанала единна с флора, фауна и човек и Земя, с дялото Твое и единни Ти се покланяме в поклон, слава и чест и Ти отдаваме слава и чест, и Те каним да ни бъдеш Цар и Господар и за вечността. Вдигам ръка за целокупността земна и земната съдба, да приемеш прошения и хвали, да приемеш и нашите хвали и единни с настоящите да ги вмениш за бъдещите и да окажеш милост за целокупността чрез църквата Ти с всемирно решена съдба на дялото на великата Ти милост на Съдебна вест, простряна за днес. Моля Те от душа, чуй молитвата ми и милост окажи, и под Вестта приведи вси Твои ухаещи хвали принесени и нек единни с Теб, Творче наш, Вселена, Всемир се наслади и вярата ни в дълбина укрепи. Днес пред Твоето лице заставам с роза ухаеща от таз страна и Те молим да простреш покрова Си за вси съдби и като покров да простреш милостта Си. Амин! В тоз утринен час благослови делото на ръката Си в чин ”Даниилово малко възкресение“ поведено в реформаторски пробуждащи съдби!

Благослови стражите Си Сионови и блюдата на почетна употреба в чинове небесни и приеми прошения и молби, и за целокупността ги вмени. О, преблагослови Вестта Си и устрой пътя й на озарение, нек се яви пробуждане и реформация във вси служения и под покрова й всемирен на запечатващи съдби приведи целокупното дяло Твое в чин ”Църква всемирна” с всемирно решени съдебно съдби! Амин!“

”Пей и Ме хвали! Победа! Победа! Победа славна, славен венец! Днес в пролет ранна блее агнец и фауна крилата от флора свива венец от ухаещи хвали, и лети в простора сини, и поднася ги вси. Сила иде! Пейте, съдби Мои, единни вси три пояса по видовете си вси, че днес в победа явиха се Росите сияйни над земните плещи и обвързаха снопа сияйни лъчи, начатките първи на Исусовите трудове, и явиха се родовете от векове кат кервани древни чрез хвалите новоерни. И прие се приносът на ухаещи хвали чрез дялото Ми могъщо на мишцата Моя. Днес в зората в шествие в чин ”Събота свята“ приемам хвалата и с Мощ велика подканям съдби! Вселено, Всемире, елате, свидетели Мои бъдете, простирам десница над дялото Си всемогъщо чрез служение насъщо и в този миг чрез Силен вик предавам подвига велик, Аз, Всемогъщ Вседържител на вселенни, всемирни съдби, в чин ”Генерален Законодател и Съдия“ в приключващите се съдби и свише препреблагославям приноса ухаещ – приета хвала и препреблагославям три пояса единни с човешката съдба.

О, стражо Мой, стражо Мой, единен с вси Сионови стражи, днес рано в зора те съзрях на стената кат страж всемирен на изпълняващи се съдби, единна с вси! Окръжил съм ти съдби – девици седем в слава свята, и приемам молитвата ти свята от немощна гърда, в чин ”Естир” принесена за вси народи и племена от езици и колена от Създание до настоящем и за бъдещи съдби. И кат чинове небесни, дадени сред Земя, сред дялото всемогъщо, в този миг на съдба сведи глава единна с Девици седем, поклонете Ми се завсегда, единни с чина ”Юдин” и ”Сионовата дъщеря”, осиновена Свише за съдба. И приемете наградата Моя. О, преблагословено бъди, дяло на стражева съдба, седем пъти по седем преблагословена бъди, ухаеща хвала. О, преблагословени бъдете и навек ухайте пред Трона, Върховен Лик, пред вселенен, всемирен Съдебен Лик и насладете кат подвиг велик целокупност небесна, включващи се съдби на Вселена, Всемир, навек непаднали победи Мои.

О, преблагословен бъди, стражо Мой, единен със Седем девици на съдба. Преблагословени бъдете седем пъти по седем и в пътя начертан продължете. Преблагословен бъди, чине ”Юдин” със сионовата осиновена дъщеря и в чина велик на съдбата продължете единни сред Земя в дяло могъщо, навек Моя съдба. Преблагословен бъди, Лъчо светли над целокупната Земя, кат лъч сияен над могъща съдба! Преблагословени бъдете, Роси късни и напойте човешката дълбина. Преблагословени бъдете, съдби велики, пламъци съдбоносни, на Сиона могъщи съдби! Факли насъщи, Земя обиколете, чрез Вест могъща озарете и снопа на победата велика кат подвиг върховен вържете, подвижете, в небе пратете! Преблагословена бъди, Вест всемогъща в запечатващи всемирни съдби, покров Мой на съдбата, път устроих, поеми го ти и в милост Моя яви се в дяло велико на Мощ Моя за съдба! Амин! Днес вас преблагославям единни в могъщо дяло на съдбата и кат служение върховно ви употребявам, и приемам ухаещи хвали, и в награди ви препреблагославям вси!

Рабиньо Моя в съдба, яви се пред Моя Лик с леген и луга в ръка и простри ръка, гребни в легенче вода, и потопи платното бяло с изрязани излишъци вси (странични бради), и го простри, и мокро го събери и донеси, и кат път прострян нек бъде за свидетелство, че в таз река, в чин ”Бяла”, явявам и обявявам басейн за кръщение водно и пътя на Правдата простирам над Земя. Преблагословени бъдете, прибори в ръката й – леген за всички ония купели, в които са кръщавали децата.

Омаловажавам купела, отхвърлям го и днес в река го вменявам. И днес в реформаторска съдба отменям купела, и го вменям в река и път на Правда простирам в съдба, и с лугата на очистение нек премине водното кръщение сред тази земя – педя между Рила и Богдан, и навлезе в съдби и сред този град. И от днес за съдба в чин ”Плам”, цвят розов – сила на Дух Святи, простирам в могъщо употребление, след употребление на купелното кръщение. Преминете под Вестта и спасение намерете! Защото вярата ви в дълбина пред Мен ви доближи и днес за съдба под милост голяма ви Приемам съдбите, и под Вестта ви приемам хвалите, навлезте кат спасяема душа под Вестта всемирна, Църковна, запечатваща завсегда! Амин! Днес Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни, вселенни съдби, обезвредих купелното кръщение, възвисих речното, прострях пътя на Правда в чин ”Пет разумни сетива” и уважих лугата на очистение. И навлязоха преминали, спящи, настоящи съдби, и за бъдещите съдби речните води завещавам завсегда като църковно изпълнение! Амин!

Днес Аз, Всемогъщ Вседържител на вселенни, всемирни съдби в чин ”Законодател и Съдия”, реших, установих и благослових великите изкупителни съдби над човешката спасяема душа. Амин!“

ІІ ПРИНОС НА КАНАРАТА. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД ГВАРДИЯТА

На път към канарата, в изпълнение на служение в принос ухаещ на хвала! (Изля се Слово във велика сила на благословение – частично отбелязано, поради невъзможност в движение!)

”Стражо Мой, в хвала днес приех под покрова Мой спасяемите вси души. Чине Юдин, днес водя те във велико служение на Свидетелствено изпълнение. Бог устройва пътя ти, поведи Гвардията лична Моя на Земя. Трима употребявам днес: Рубин, Благовеста и Светослав и с Благовест и Светлан ги съединявам! О, преблагословени бъдете в живи струи и от днес ръка подавам и в победа славна продължавам.

Чине Юдин, единни вси с Гвардията лична сведете глави, седем пъти по седем ви натоварвам с благословението на олтарните хвали! Седем пъти по седем преблагословени бъдете и под милостта Ми свята с венец нетлен се явете и пътя продължете. Знаменоско, строй се, водя те чрез чина ”Юдин” и ти си Моя велика победа! Нека в този миг се наслади Небе, флора, фауна, Вселена, Всемир. Приех хвалата ухайна от Земята, единна с вяра и увенчах ги с дара, и под Вестта всемирна преминават завсегда! Чине ”Юдин”, единен със Сионовата дъщеря, победата Ми свята приемете. Вселено, Всемире, съзрете в събота свята заповед изпълнена пред вси, тя е победите Мои. Пред цялата Вселена приемете и се насладете от всемирните хвали на спящи, настоящи и бъдещи съдби, и нек пребъдат сред народа Ми! Сило на вековете, ти която си движила родовете, кервани от времена и векове, народи и племена, те са пътували сред родовете, днес тях поменах, три пояса от родовете, днес приемам ги сред народа Мой и в чин ”Душа спасяема“ ги привеждам под Вестта (всемирна съдебна)!

Вселено, Всемире, вий се насладете, че приноса ухаещ на сълзите приемам ги в хвали! Чине ”Юдин”, с чинове велики вси, днес в награда, в подвижване велико в изпълнение между Богдан, Рила и Пирина издигнах канара, а те ми са щит на канара и за всички тях днес съботата свята като отпразнувана употребих! И днес тях с венци нетленни наградих, и в пътя Си употребих!

Днес течение бяло, кат бяло платно простирам Вестта, минала през Завети два и отхвърлени са вси неправди чрез туй бяло платно, и чрез туй бяло платно и чрез лугата на очистение измих и употребих, като течение на Правда обявих!

А таз Земя, тоз град, оттук корени издигнах и ги употребих. О, река Бяла, от днес бъди басейн на ново кръщение на Новозаветната вест в служение. И от днес те обявявам кат законен басейн на кръщение сред Вестта Моя! А ти, купеле (легене), бъди новоерен, бъди употребен, нек лугата премине пред ръцете на стражите Мои като Седем периода на служение, като велико увенчание осмо, скрито в съдби!

Пейте, птички пойни, литнете в простора сини и приемете ухаеща хвала, и я поднесете, нек се яви сред Вселена, Всемир и никога не ще се изгуби тя. А на Юда, Юдино щене, устройвам път и на стъпките му, единен с Благовеста и Рубина, Светослав, вси ги включвам под Вестта на Благовест и Светлан, кат една Моя Велика гвардия. Амин! Чине ”Юдин”, на Благовеста стъпките й стъпиха пред вси, осиновлението й приемам и като една Моя велика съдба я благославям, обвита с Рубина и Светослава, Светлан и Благовест – това са Мои велики съдби. О, църкво Моя, седем пъти по седем благословена бъди и съдбите си приеми и от днес литни кат птичка лекокрила ти.

Албатроси Мои, литнете, фламинги, крила разперете, щъркеле, щъркелице, Вест Моя разнесете, а ти, ореле царски, скрий гнездото си на по-високи върхове и поемете милостите Мои вси! С ведра изросени Късните Роси нек се напои Земя. Росице брилянтна, преблагословена бъди и Земя обиколи, и в милостта Моя пре-преблагословена бъди! Преблагословено бъди, Войнство небесно, строено кат служебни духове, кат Моя победа навек пребъдете и в мига чуйте Архангелска тръба и Вожда ви в чин ”Цар и господар” посрещнете. И от днес чина ”Ангел четвърти” полагам, верен бъди и в пътя Ми свят и чист тръгни.

Илия, ти заспа, но душата ти спасих и днес ще спася чрез жертви на покаяние. Амин! Преблагословени бъдете и с лугата ръцете си омийте, и на трапезата благословена седнете! Преблагословена бъди кат трапеза нова, преминала през огнена изпитня чрез стражева ръка.

Амин!”

Съботно свято служение, сутрешно, Копривщица, 14.05.1977 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван