Левски

  а Левски е един апостол и светец. По време на Съда велики в небето чух Гласа да зове Левски и да го строява в 144000 наедно с Кирила и Методия, […]

Българският герб до 1991 г.

  Националното знаме на България с емблема лъв и звезда, окръжени с житни класове, имаше огромно значение за изпълнението съдебно и изявената запечатваща вест на църквата Христова. Лъвът посочи на силата […]

София представя новия Ерусалим, който духовно се сгражда на небето

  А България е употребена всецяло и с нейните градове – София представя новия Ерусалим. 9/5 България употребяема представи цялата планета Земя, а София – новия Ерусалим – Христа. А уникалното […]

Давид

Давид е дялото в последния лаодикийски период.  221/9 дялото на великата духовна реформация в чин „Давид“  379/ 1 Давид се явява в чин на Отца на Соломона – Син. Давид още […]