Исус Навин

остатъка, като войн смел с „нож в ръка“ – слово светлина в чина на Исуса Навина ще поведе израилевия народ в духовната борба. 91/16 1 Исус Навин сочи на Ангела Четвърти  230/10 […]

raven, crow, raven bird

Ванга – символ на Ендорската гледачка и спиритизма по времето на Съда

И новоерните измами чрез „Петричката врачка“, като същина на „Ендорската гледачка“ – сянка старозаветна и чрез нея всички новозаветни измами, натоваряме техните дела пак на тебе Сатано. 45/ 3 в България […]

faith, dove, holy spirit

Тълкувание на Откровението: встъпителни слова от последния пророк Божий

  Словото Божие, дадено в Откровение Йоаново, прие своето пълноценно духовно изпълнение като Трети духовен съдебен страж и разкриха се тайните на Бога чрез дялото на Ангела, слизащ от Небето (Откр.18 […]

insect, bee, spring

Лаодикия

След изпълнение на Откр.З-та гл. от 14-ти до 22-ри стих, за голямото предупреждение към Лаодикия, която е минала вековен път на очакваща съдба, предупредена да се приготви в чина й „Трети […]

field, poppy, summer

В какво вярваме

Вярваме в единството, силата и творческата мощ на неразривно свързаната Единоначална Света Троица – Бог Отец, Син – Исус Христос и Дух Святи. Вярваме, че Библията е вдъхновено от Бога писание […]

columnar, pillared hall, building

Двата медни стълба

Това Слово обяснява кои са двата медни стълба от III Царе 7:15, които бяха изляти по заповед на цар Соломон : „Защото изля двата медни стълба, всеки стълб осемнадесет лакътя висок; […]