jesus, christ, god

Адам и Ева

Дялото на Сатана чрез употребление на змията в измама и лъжа към Ева се повтори от Стария Израил в скинията – дом Божий. Първият Авелов олтар показа на церемониалния жертвен обряд […]

fee, angel, elf

Пояснение върху земното явление и преустройствения земен план като план на спасение

НЕБЕ! Небето е обиталището на Всемогъщия Вседържител на всемирни съдби, изявен като Законодател със Закон на правда – основа на Всемогъщия Трон на управление сред небе и Земя. Всемогъщият Трон се […]

the creation of adam, fresh in, sistine chapel

Продължение на тайния съвет между Отца и Сина. Сътворението на Адам и Ева

Какво означава, че Бог взе ребро Адамово и създаде Ева? Това не е буквално ребро, защото всички части в човешкото тяло поотделно можем да наречем ”ребро“, но едно е ясно, че […]

genesis, big bang, explosion

Как съм приела Словото в обяснение – светлина върху Битие

Искам да поясня как съм приела Словото Светлина от Святия Дух, в обяснение на някои глави от Битие. След причастието, което имахме – служение за Петдесятния юбилей на реална духовна Петдесятница, […]

mysticism, fantasy, mystical

Небесният съд осъжда сатана и неговото воинство

148/8 „…О, литни, литни с мисия върховна, свише натоварена съдба, везнице съдебна вест всемирна църковна над цялата планета Земя, океана световен с мощ върховна обиколи. Обиколи. Обиколи и победата славна яви! […]

fire heart, heart, fire

Огненото кръщение

Какво представлява огненото кръщение, за което  Матей 3:11 казва:Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Оня, Който иде след мене, е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да поднеса обущата; Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън. 9/1 […]