pile, animals, fairy tale-1651945.jpg

Исахар – съдбата на България

17/05/2024 Лара 0

Битие 49:14 Исахар е як осел, Който се е проснал между кошарите;15 И като видя, че мястото беше добро за почивка, И че страната беше приятна, Подложи плещите си за товар, И стана […]

path, rural, nature-6567149.jpg

Дан – защо племето Дан е отхвърлено?

09/05/2024 Лара 0

В книгата Откровение 7:4 са описани племената, от които са избраните 144 000, гвардията на Христос. В тях не се споменава племето Дан. Това е интересно, особено, като се има предвид, […]