141. Господи мой

piano, keyboard, keys
Мелодия за разучаване и файл за изтегляне

1. Славно и драго е
Името Ти, Христе,
     Господи мой.
Ти всичко си за мен:
От Тебе разделен
В тоз свят не съм блажен,
     Господи мой.

2. О Сине Божий, Ти
Мене изкупил си,
     Господи мой.
Ей, любовта Твоя
Към мен и милостта
Пречудни са всегда,
     Господи мой.

3. Прибежище мое
Сам Ти си, о Христе,
     Господи мой.
От що да се боя,-
Скръб ли или беда?
Ти близо си всегда,
     Господи мой.

4. Скоро ще викнеш мен;
Тогаз ще съм блажен,
     Господи мой.
Тебе подобен, Сам
Тебе ще виждам там
Винаги в Твоя дом,
     Господи мой.