Благослови се знамето на оправдание чрез вяра, обагрено с багрите на кръвната цена и дъгата четиринадесетцветна

pipe, bugle, wind instrument-2878648.jpg

(Първа част)

Молитва на стража след изискания двадесет и един дневен стражев пост от Небето. Всемогъщият и свят Бог изля велико благословение в победа славна! Молитвата:

О, Всемогъщи Боже, в тоз час вдигам ръка и Ти отдавам хвала! О, Всевишни Творче на всемирни съдби, Боже на силите, Царю над царете, Господарю над господарите!

В тоз миг, застанала на канарата, простирам ръка пред Небеса като страж, недостоен човек пред Небеса, и прося милост за племената във вековете на времената. Днес моля милост сред Земя за Духовния Израил в целокупност чрез юдиния Цар, днес нам признат наш Вожд и Господар. О, приеми прошение и молба! В тоз миг Знаме развявам на канара. О, приеми дъга заветна! О, нек се види, че заветна е река. О, чуй молба! Слава и величие да бъде Твое! Днес излей милост над племената, нек се чуе тръбата и да приемеш хвалата, и да се разтворят вратата, и да минат стадата Яковови от времената, минали през девствените дебри на Земята.

О, Всемогъщи Боже, ела и чуй молбата! Ела, фауно чрез пойни птички, повейте, дебри девствени, балкани и поля! Елате и вдигнете хвала към Небеса! Да чуе небе – Земя песен и хвала, че днес увенча се Сион с милост могъща и Знаме се развя над канарата.

О, моля Те за овцете, на които звънците са звънили на вратовете! О, приеми, Овчарю, овците! Ето Яков мина брода, овчар е на овците. Господи, моля Те за съдбите, нек минат през вратите под Знамето на оправдание чрез вяра в кръвната цена на Господа Исуса Христа!

Ответът:

Ту… Ту… Ту …“ – чуха се седем тръби Сионови да тръбят! Сияе Ориона с отворени врати! Ликува Тронът в заветни съдби и чу се Гласът на Бога Вседържител на небе – Земя:

”О, стражо Сионов, в смиреността не си нищожен, но си в удостоение! Повдигни глава! Днес Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, Законодател и Създател, Председател в победи славни на юдовия Цар, пред Трона велик господар, днес простирам ръка като Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби и благославям Знамето на оправдание. чрез вяра обагрено с багрите на кръвната цена. О, благословено бъди, Знаме развято на свобода! Седем пъти по седем и седем пъти по седем пред небе – Земя! О, заветна багро на спектъра в хвала чрез четиринадесет багри – народни съдби, обгърни заветното Знаме в заветни съдби! И днес над Сиона Мой явява се тя, и Завета свещен приемам от Земя в чин ”Гедеоново войнство” завсегда.

Тръбете, тръби свещени, звънете звънци, днес Аз, Всемогъщ Вседържител, Законодател с Трон на правда заветна, простирам ръка! Благословена бъди, заветна съдбо, обгърни Сиона чрез стражеви съдби. О, и днес Завет на правда чрез кръвта на Господа Исуса Христа потопен е стражът, котвата на вяра е във вода. О, корабе на вяра, пламни във вяра, днес Небе тръби! Строй се, Войнство в небеса, стражът Завет троен сключи и днес чрез Завета обгръщам целокупното служение на духовните израилеви стада! Якове, в чин ”Страж”, гега ти е в ръка, чрез стража днес Завет на победа над Сиона се сключи и заветната дъга простира се на канара чрез Знамето заветно, развято над вси обещания и съдби, включващи милостите Мои! О, Якове, Исаке, Аврааме, подкарайте стада на обещание в хвала днес, заветни съдби, минете под дъгата и явете се кат едно стадо заветно – Израил духовен с Цар и Господар – юдиният Цар ваш завсегда, в чин ”Първосвещеник” ви е бил до сега! О, минете под баграта румена на рубиновия цвят – заря румена над целия свят!

Обгръщам ви съдби, минете стада, кервани от стражи, пророци, свещеници и стада Израилеви завсегда. Пейте, дебри, над вас днес благоволявам и благославям вси, минете под Знамето на оправдание чрез вяра в кръвта на Господа Исуса Христа. Вървели сте от създание на времената скрити във вековете, а днес приемете ответа на вековете в дните. И днес за съдба потвърждавам вси обещания в съдби заветни сред Земя. Пламни, пламък на Дух Святи – Сионово озарение, и озари Земя! Затръбете, тръбачи с тръби, че днес велика победа се яви! И на върха планински – Сионова канара Знаме на правда се развя и дъга заветна обгърна съдби.

Благословени бъдете, вси съдби заветни, минали през Съд на оправдание! Днес приемете благоволение на благословение! О, благословени, оправдание приемете и навлезнете в изкупление! О, благословени седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем бъдете и в заветни съдби като победа Моя се включете под Знамето на оправдание! Седем пъти по седем благословено бъди свише, Знаме на оправдание, и днес стада приеми и вей го на свобода сред цялата Земя! Свише преблагословено бъди. О, благословена бъди, дъго Тронна, спектъре на багри в родове, днес като Завет свещен между Небе и Земя те изпращам да обвържеш Земя в изкупителни съдби, както Сиона свещен от житни зърна: Авраамови, Яковови, Исакови стада, минали през Две заветни времена във великата милост Моя! И днес като едно стадо – нов Духовен Израил под една гега овчарска на Пастиря и Вожда Господа Исуса Христа, под едно Знаме победоносно на оправдание чрез вяра в кръвната Му цена, под една заветна сетна скончаеща съдба бъдете един народ с един юдин Цар – навек Моя победа, Моя съдба, увенчаваща всемирна хвала! Амин! Седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем преблагословен свище бъди от Небе, Духовни Израилю, минал под Знамето на оправдание чрез кръвта на Господа Исуса Христа. В изкупление днес ти приключих съдбите чрез всемирно църковно служение сам Аз, Всемирен Вседържител, Законодател и Председател в тронно управление на Небе над Земя. днес свише ви благослових и Заветите ви включих в един могъщ Всемирен завет пред небе – Земя завсегда! Амин!“

”Ту… Ту… Ту…“ Свирете, тръби свещени! Сияйте, сияния Тронни! Отворете се широко, врати Орионови! Защото днес в съдби над Сиона се яви стражът с Израилева войска – Вожд й е Царят юдин, Господа Исуса Христа завсегда. И въведе Израиля духовен под заветната дъга Тронна съдба, и навек му стана Пастир, Първосвещеник Вожд, Цар и Господар на вечна съдба под спектъра Тронни на милост на Отца, и чухме хвалата от стражева уста, и прие се молба за вси заветни съдби! И включиха се хвалите чрез флорини ухаещи съдби, минавайки орионови врати, и пред Трона вечен като ухаещи хвали яви се и се поклони хвалата от Земя. И Всемогъщият Цар и над юдиния Цар, Вседържител и Господар Бог Отец разпростря заветна дъга, и върза като сноп житен вси заветни съдби в четиринадесет багри на родове.

А ний, небе, Земя, единни с вси съдби, небесни жители в тържествени хвали, като свидетели могъщи свидетелстваме на Земя за таз велика милост, извършена в небеса в днешния свят съботен ден завсегда. И чухме думите на благоволението в благословението, как се Знаме благослови и как заветната дъга се яви, и чрез стража могъщи в една единствена съдба се включи Заветът всемирен завсегда. Сияеше й котва златна на гърда – вяра спасяема. Сияеше й ладия над вода и плуваше в съдба кат Израил духовен трети, навек съдба!

„Ту… Ту… Ту…“ – чуха се свещени тръби и звънци свещени звъняха сред вси флорини, фаунови и човешки съдби. И ето стражът се яви, погален свише от Небеса, с две златни обици на уши: една на Юда, една на Израил.

”Левицо Моя си, Израилю, а десница си, Юдо, завсегда.

Пламтеше огнен плам в гърда, очистен й олтар на съдба и тя глас повиши пред Небеса, и приет й бе Заветът! И на Сиона милост изгря звезда и пламна на Юдиния цар звезда, и развя се Знаме на оправдание над народа завсегда!

25.06.1966 г., Златни мостове