Мариам

psoriasis, skin, disease-5996424.jpg

Числа 12:10 И като се оттегли облакът от шатъра, ето, Мариам беше прокажена, бяла като сняг; като погледна Аарон на Мариам, ето, тя беше прокажена.
  • Прокажената Мариям символ на наказаната староерна черква седем периода и пак помилвана върната в стана земята израилева. И се явява чрез брат си Мойсей  Христа, кат Ходатай за нея. 239/1