Питка Гедеонова на квадратна дъска – Слово светлина сред дялото на Ангела Четвърти

tortilla, potatoes, food-977171.jpg

БЛАГОСЛОВЕНИЕ В СВИДЕТЕЛСТВЕНО СЛУЖЕНИЕ

 

 

“И в тоя миг на съдба, Гедеоне на Земята, днес ти е денят на велико изпълнение в Христа. Не бой се, ще те укрепя. Вдигни лице към небе и Бог велик в съдби ще те преблагослови! Амин! Алилуя! Велик Бог върши знамения и чудеса. Вярна бъди и се пази. Съхрани се и чакай волята Ми!

О, в тоя миг на милост велика ти се намираш срещу стана на Мадиама. Бързай и извърши волята Ми.”

Слово: Иеремия 15-та гл.

Молитва на стража: “О, Господи Боже в тоз миг велик заставам пред Тебе. Простри прободената Си ръка и дай да се яви победата на Михея от пленничеството му и от труповете, моля, освободи.

Дай на мен да стоя вярна. Моля те за вси люде в горниците свои, дай да се яви милост Твоя. Отвори на Орна врата. Днес плача и Те моля, о, извърши волята Своя!”

“В тоя миг вземи сито в ръка и кривак брашно от смес и нека Елисей ти положи брашно, а ти сей! Както в тоя миг отсявам туй брашно, тъй на четвъртия квадрат ще отсея плевела от зърното. И както сабята Гедеонова – в две съдби, Илиеви и Елисееви, ще извърша съдби. Амин!

И в тоя миг на съдбата, Елисейо, Илийо, вий двама извършете волята Божия и отсятото осолете със солта на Светлината (бл. сол), и полейте с благодатта на милостта Моя, и замесете съдбата, храната, Светлината, като сабя Гедеонова на Земята.

И в тоз миг на Земя, ти, питко на Светлина, като сабя Гедеонова, осолена, обиколи стана на Мадиама и в миг на съдба воювай и го победи и завладей цялата земна кора. И в тоз миг на съдбата, благословена бъди ти, питко на съдбата в чин “Сабя Гедеонова” – Светлината, замесена в средата на Ангела четвърти (квадратната дъска) на Земята! Бъди силата и мощта Гедеонова на Ангела на Земята и извърши волята Моя, и покори вси пред небеса. Амин! На съдба. (Дъската никога да не ти падне от ръката.)

И в тоя миг на съдба прочети пред Лицето Ми Словото от Съдии, 5-та гл.

“Хвалете Господа, защото се яви дялото Му и Ангелът със сърп в ръка.”

В тоя миг сърпът е на Ангела в ръката, и Девора вее Знаме на свободата. А ти, майко на чадата, водач на белите осли, на пророците в Древността, и сега – сто четиридесет и четири хиляди за съдба, ти днес поведи ги. Гедеоне, стани и поведи, триста тисящи раздели и са­бята Гедеонова развържи на три групи, на три страни. О, ти, трите групи, трите кваса раздели и в едно ги приеми. Трите стана, това е Лаодикия с трите крила в съдба. О, ти. сабя Гедеонова – Светлина в ръката на Девора. поведи ездачите на ослици бели на Правда и Съд сред Израиля на скончаеща съдба.”

Амин! Алилуя в хвала!

“Днес издигам се аз, Девора, на Земя и пея песен на свобода, и вея Знаме на правда в удостоение велико на Небето чрез Висок вик в съдийство. Урима и Тумима ми е в гърдата.”

Издигната е палма Деворина сред победи славни и хвали. Девора предвожда царската съдба. Пейте Господу вий, дванадесет племена, поклонете Му се с печат на съдба, защото днес се замеси съдбата на квадратната дъска, осолена, без квас, сабя Гедеонова и поема път (поход) срещу стана на Мадиама (Лаодикия).

“Хвала! Хвала! Хвала!” – пее днес “съдба” възлюблена на небеса, окичена в одежда свята в люляци свещенодейни и тръба: “Аз Девора съм, с име славно на небеса. Поверена ми е сабя в ръка в Гедеонова съдба и повеждам ослици бели с ездачи на съдба. Днес аз, съдба Деворина, в Правда на закон явявам се на трон и сред Израиля се настанявам с Урима и Тумима в гърда!”

“Пейте, вий, гълъби бели, в утро ранно и разнесете Светлината. Явете се, вие, войски смели на съдба Гедеонова и обкръжете стана Лаодикийски, и изведете стежанието Божие. О, благословена бъди ти свише от Небе седем пъти по седем, сабя Гедеонова в Деворина ръка – Гедеонова съдба и извърши волята Моя, и приюти недостойните от местата им.

Благословена бъди седем пъти по седем, сабьо Гедеонова на съдба, Светлина кат сабя Гедеонова, и извърши волята Ми на съдба, кат разпръснеш стана на Мадиама. Развей Знамето на правда кат двойна победа на съдба и постели Урима и Тумима сред “съдба” и на двамина водачи приеми отрязани им глави. Това са двете крила на Лаодикия, отрязани от Небеса и наново обновени чрез съдба на Войнството небесно сто четиридесет и четири хиляди на Земя. Амин! Победител бъди, Деворо, в съдба, кат Урима и Тумима сред Израил ти. Поход поеми и Войнството, яхнало ослици бели, поведи! Амин! Благословена бъди седем пъти по седем в Гедеонова съдба срещу неправда на Земя, и кат сабя Гедеонова вси неправди устраши, и двамина врагове, две неправди, победи. Амин! Благословена бъди свише от Небеса седем пъти по седем, сабьо Гедеонова в обиколката си над Земя, над стана Мадиамски и извърши волята Ми в сила двоя и Мощ като двуостър нож. Амин!

Благословена бъди седем пъти по седем и в съдба извърши волята Моя. Днес Аз, Вседържителят на всемирна съдба, в тоя миг откри­вам напълно Светлина: Съдии 5-та гл. – Деворина съдба, повеждане на Войнството в съдба, яхнали на ослици бели. Това е Войнството в Откр.7:13 до края. Светлина – това е сабя Гедеонова от Съдии 6-та гл.. походът в борбата днес поема път на Земята като Гвардия на небесата – върха Сионов на Ерусалима нови. И както Ерусалим не може без върха Сион, тъй и Гедеон не може без сабята своя. Тъй както Гедеон пое поход на съдба, единен с Девора, тъй и Петият борец – Откр. 18-та гл. сред Ерусалим: Четвърти ангел сред Целокупната църква всемирна Моя.

Върхът Сионов сред Ерусалим е олтарът свещенодеен на Гвардията лична на Христа. Амин!

И днес в съдба, Аз, Вседържителят на всемирна съдба, благославям сабята Гедеонова на Земя, съдба Деворина със сабя Гедеонова в миг на изпълнение, Светлина срещу обществата на Земя. (И в тоя миг, стражо, прочети главата и навлез в текста на Съдии.)

В тоз миг три групи са на Земята – стражът с Християнството и Елисей, в чина Гедеонов.

А ти, майко на Израиля – Девора. в тоз миг благословена бъди кат майка на Израиля. седем пъти по седем благословена бъди, Деворина съдба. Благословена бъди седем пъти по седем и до Скончание бъди майка на Израиля и го съди. Урима и Тумима ти е в гърди и Войнството Божие води. Амин!

Благословена бъди седем пъти по седем в съдба Гедеонова, Светлина ти е в ръка чрез писарска мастилница на Земя. Кат сабя Гедеонова воювай и победи и двете глави отсечени яви. Двете крила езични: в чин “Стар Израил” – законници, в Новозаветна светлина из­пълнители на Пет неразумни с кадилници без благодатен елей. А ти, Светлина могъща, кат сърп на Ангела четвърти над вси, яви се и им по­беди стана на злина, и като квадрат четириъгълен на Земя забий си знамена в победа славна на Небеса. Амин седем пъти по седем на съдба. В тоя миг на съдбата бъди свидетелство в хвала!

Благословена бъди седем пъти по седем, сабьо Гедеонова и вси до един в неделни общества победи.

В тоя миг на съдба, сило двойна, благословена бъди и всички ста­ри фарисейски съдби, неизпълнили волята Ми на съдби, победи! И ка­то две глави ги яви – трофеи на земя, трупове без глава. От днес, сабьо Гедеонова – Светлина на сърпа блестящи, на Четвърти ангел Светлина, победи! Победи! Победи двете крила и се яви кат победа на съдба завсегда. (Търкулни я ти, Гедеоне, стражо, през праг, а ти, Елисейо, я хвани.) Амин! Слава во вишних. Амин!

Благословена бъди, сабьо Гедеонова, седем пъти по седем ти, осолена със съдбата и изпълни волята Ми на Земята. И както питката се търкулна в стана на врага, тъй Светлината ще се яви и вси ще разберат, че са в осъждение и че е сабя Гедеонова на Земя.

В тоя миг на Земята се извършват велики дела в сила двоя на Мощ. Яви се Светлина осолена и благословена, лагера на Мадиама обиколи чрез Девора, но победата ще се яви едва когато бъде утеснен. Израил и се подчини на Легиона в чин “Гедеон” за съдба. Тогава ще дойдат победите славни над двете Лаодикийски крила. Амин!

И в тоя вечерен час дадох ти съдбата предстояща на Земята в чин “Девора” с Урима и Тумима в гърдата. Ще те употребя, остатъче Мое, до формирането на Легиона и утеснението на Лаодикийските съдби. И когато се яви Легионът в чин “Гедеона”, ще паднат двете крила. Но съдбата е това, че предстои да поведе Девора Легиона чрез дванадесетте помазани херувими.

Елисейо, питката донеси, на три я разчупи, понеже е благословена – сила на Светлина. Не може друг да я вкуси, освен вас тримата – последно изпълнение на сила ощ в Светлина и пред лицето Ми изяжте я и това ще ви е причастие. Амин!”

17.12.1958 г.