Помазание за изцеление

vaccination, impfspritze, medical-2722937.jpg

 

Днес, събота, по Божия заповед чинът “Елисей” трябва да отиде в дома на Божията милост и помаже свидетелството на Ангела четвърти за изцеление духовно.

“И в тоя миг чрез Елисеева ръка приемам му молба и изцелявам Ангела на съдбата. Изцелен бъди! И в тоя миг хвърлям ти беззаконието в дън бездна, опрощавам те и те изцелявам! Повдигам те и пази се втори път да не съгрешиш! И в тоя миг сам Аз, Творецът твой, те изцелявам за слава Моя и те освобождавам да ходиш на крака. Амин! Седем пъти по седем приемам молбата чрез Елисея. Изцелен бъди, Ангеле четвърти, стани на крака! Амин! Изцелен и изявен бъди сред племената като Ангел четвърти. Изцелен, благословен и изявен бъди седем пъти по седем от Мен, Вседържителя на всяка правда, като професор над професорите вси! Амин! И волята Ми върши на съдба! Амин!

Помазание на Ангела за изцеление и въвеждане в изявление сред Юда и Израил.

06.12.1958 г.