Благословение над Вестта да озари цялата Земя

electrician, power lines, worker-3339290.jpg

ЦЪРКВАТА НАВЛИЗА В СВОБОДА НА СЛУЖЕНИЕ

“Сам дърводелецът е пред Вестта на Правда днес. Днес сила двоя ще се яви в Закон и ти Вест бъди в поклон. Седем дни в съвършена чистота моли се в благодарствена хвала. Като Вест ти се яви днес, оплодена в седем дневно жертвоприношение и наведи глава, и благословение приеми (наведи глава) седем пъти по седем свише от небе от Мен, Вседържителя на съдба, като Вест на Правда в святост и чистота. Седем пъти по седем благословена бъди, на свобода литни и бъди лъч на сияние. Увенчай и озари цялата земна кора. Днес в сила на Правда в Закон ти бе в поклон. И от днес се съхрани с плодове и седем дни в поклон бъди – точка в изпълнение и в сряда пак пред лицето Ми се яви с ухание.

Но катинар на уста, защото тайната Ми е в дълбина, затуй в тоз миг търпете и чакайте си съдбата. И в тоя миг, о, Петре, Канара, обгърни я за ръка и нека ти е често на софра. Ти Ми си Кехая на врата, затуй благословение приеми седем пъти по седем, единен за ръка с Вестта.

И в тоя миг седем пъти по седем благословен бъди и от днес сам Петър – Канарата те повежда с Вест, и свободно днес литнете като лъч над цялата земна кора, и я озарете седем пъти по седем и от днес глава ти е сам Христа и те води за ръка. И от днес сам Аз те благославям и седем пъти по седем съединявам и увенчавам. И сам Вожд ти е Христа. И в тоя миг на съдбата кат Пет вас благославям и ви изцелявам за съдба.

Днес с Вест чрез двама пророци, в сила двоя единни бъдете с християнството и път поемете на свобода. Сред вас е Глас на Вест и седем пъти по седем благословени бъдете, и в Правда пътя си поемете след Христа.

Амин! Благословени и изцелени бъдете и в миг на съдба като ответ получете награждение.

И в този миг приемам прошение от горницата на чадата, и ответ имат като свободна църква Моя.”

26.11.1958 г., сряда