Сграждане на свещения олтар в чин Илиев на Кармил, изпраща се Вестта като сърп да събере зърното и обере лозето

sickle, tool, falç

Небесният Съд велик е съставен от всемирен непаднал Лик пред Законодателен Тронен Лик в Правда на закон. И в първите съдебни процеси са разгледани съдбите на употребяемите блюда на почетна употреба пред Съда велик чрез Духа Света. Целта е да се строят като Войнство в служение и се сгради един олтар на велика милост Божия, подобно на олтара на Кармил, подвижен чрез сила Илиева, Елисеева. Чрез съдебен процес им са уредени всички съдби и чрез Съда велик ги строява в един Войнствен отряд личен на Христа, с който ще действа през време на приключващия се Земен процес чрез Съд велик, като им натоварва съдбите на Личния войнствен свещен отряд Христов, който е действал от Създание, минал две ерни времена и сега в дните приключват съдбите и на неупотребяемата човешка душа като народ Божий.

И тоз народ се натовари с Вестта за спасение на целокупността земна от три пояса съдби по видове и раси – флора, фауна и човек, тъй като чрез Съда са разгледани съдбите по дела на Личната гвардия Христова. А сега им се приключват съдбите и те си приемат наградите. Те са били употребени долу на Земята, а сега, след разглеждане на съдбите на дванадесетте плътски и духовни племена, също и на целокупния Израил, се запечатват като дванадесет древни племена, в които влизат не само Плътският Израил, а се формират от Адама, Ноя до Скончание от всички народи и племена, езици и колена от цялата Земя. Спасяемата душа не се включва в запечатващите съдби, а само свещените съдби на дванадесетте израилеви племена като употребяеми съсъди сред Израиля влизат в дялото на запечатване. И чрез съдебни процеси те бяха удостоени, наградени с бъдещите съдби на Войнството, което ще поведе народа Божий – спасяемата душа в изкупление чрез кръвта Христова.

Затова днес се строи олтар на служение чрез свещенодейни съдби като камъни, живи свидетели пред Съда велик, представители на дванадесетте племена духовни – Израилеви от Земя. И след принос на прошения и молби, чрез Съд велик им се решиха съдбите като дела първи Исусови трудове от Земя. И бяха натоварени със съдби на небесно удостоение – Отцуви благоволения като изпълнение на дадените на Авраама обещания за народи и племена. А те, строени като олтар на служение в дните на Съда велик, приемат това благоволение в разрешение и като Вест за оправдание и спасение те развяват Знамето на победа сред Земя и събират стежанието на Небето като спасяема душа – народ Божий, Израил духовен. Те са Лично свещено войнство, отряд Христов, олтар на служение. И за в бъднина приемат чрез прошение всички разрешения на съдби чрез Съда велик. На тях е връчена Вестта съдебна – въоръжението на Съда велик като сърп за жетва, а те – жетвари. Те не са зърно, а събирачи на зърно, работници Божии сред нивата Земя. Зърното, това е народът на спасение, Божий.

”И сега, иди, сърпе, на Земята и окоси останалото ти и в Небе го яви. Върви след Ангела могъщ и го събери. А ти, Ангеле, влезни в земното лозе и го обери. Днес изпращам два ангела на две велики съдби, чрез сърпа Вестта в Правда оправдава и осъжда – Урим и Тумим. Амин! И от днес, ако оправданият съгреши, Правдата му не ще му се вмени за Правда. Но сам ще се осъди от дялото си, що сам е сторил.”