lamp, light, sun

България е удостоена да носи светилника могъщ на небето

”…И Божият велик избор и удостоение пред целия земен свят е над моята най-скъпа след Бога мой земя, страна, държава България, удостоена от Небето като любима и предпочетена пред вси земи […]

За 144000. Златният четирирогов олтар.

Във войнствените чинове Христови чрез свещено съдебно решение Съдът небесен включи всички герои на България, борили се и дали живота си за нейното освобождение от отоманско иго. Свидетелство на пророка: ”Чух […]

earth, world, globe

Актове на осъждение и оправдание – общ файл. Висок съдебен вик

Въведение Обяснение за водещата се борба сред планета Земя Украсата на небесния простор изявява съдбата на Княза Михаил в чина Му ”Княз на Мира“ сред Всемира. Слънчевата система е дяло на […]