Започват язви зли

virus, microscope, infection-1812092.jpg
 • Започват язви зли. Земя ще се тресе, ще играе като юнец. Вода ще изври на суша, а огнени пламъци ще стигнат небеса. Враг ще дири кръв да пролее. 86/9
 • нека се знае, че язвите, бедите не ще дойдат от небето, не. Те ще дойдат от човешка ръка, даже от човека, държейки Библията в ръка, но неразбиращ и вършещ делата, волята на Сатана падналия ангел. 85/1
 • Но най-голямото зло на язвите седем, ще са от човешка ръка за съсипване на планета Земя с трите й пояса 85/5
 • След това велико явление на дялото на вестта озаряваща над целия земен свят готови с чашите златни в ръка пълни със седемте язви зли се явяват седемте ангели и ги изливат над осъдените земни плещи. 16/ 2
 • Откр. 6:8 показва ясно от какво, или по кой начин ще се изпълни отнемането на една четвърт част от земята. Какви са язвите? Сабя – сочи на войни духовни и физически, военни действия. Глад – духовен и физически. Зверове земни – не в буквалния смисъл на думата, а сочат на озверените съдби на физическо отмъщение – сравнени със земните зверове. 35/1
 • И от днес за съдба думата Си ще продължа до ден на Архангелска тръба, потоп цял не ще нанеса, позволя, но чрез язви зли частичен ще се яви! 312/2
 • блуднице Вавилон. . .Ще ти отдам сега само с един удар от небеса – язвите на Христа пратени чрез седем ангели на земя седем слуги на Христа (що получиха всичка светлина за твоя погром от Христа… Христа със седем ангела (сулари!) на земя. Поеха те оръжие от Христа и държат язви седем на Отца чрез които ще поразя блудницата Вавилон, чрез Глас от словото (Откровение 18:4) за последни времена. Ето чрез Моята тръба най-силният Ангел на Отца (Ангел четвърти) изливам язвите сега за блудницата Вавилон, а слънце и светлина за спасените чада. 183/11
 • И туй време е най-сериозното в църковната история в нейния развой. Защото в туй време са развързани и четирите ангела на земните краища, пуснати са ветровете, всички течения. Ще се явят военни смутове особено жълтата раса (Китай) ще се надигне против народите. Но ще се явят природни бедствия на язвите зли ще се развият болести в мащаби. Тогаз ще разберат че на всякого делата са разгледани от Съда велики небесен и че туй дяло е било последното над земята, че готовите чакат да чуят Архангелската тръба  379/1
 • Но на земята още по-жестоко се води борбата, знаейки присъдата своя врага се готви да отлети от земята и гнездо си ехидно да свий в небесата над друга планета, звезда, за да избегне присъдата своя от седем язви над негова плеща от лични му дела, че вързан е само сред планета Земя  132/8
 • Словото сочи на времето след приключване Съда велик – второ изпълнение на първата язва и нейният характер ще се прояви в люти рани. А това не означава, че ще се прояви само във видима рана, но и в най-тежък порок, който ще нанася смърт на човека. Първата язва се явява проказата и венерически болести, които обхващат мащабни владения над земята. Туберкулозата и ракът също се включват в тези язви. Но след тях, дори предшестващи ги са наркомания и тютюнопушене, които особено ще завладеят младото поколение. Но най-страшната язва се яви в резултат на ядрения взрив над Япония – Хирушима и Нагазаки. Тази язва засяга ония, които се кланят на звяра и на образа негов и приемат белега – печата му – смъртта. Ясно е, че в дните на седмия ангел – седмата язва, ще се яви взривяване във въздуха и това явление ще сложи край на страшната Армагедонска война…че в дните на седмата язва се чува Гласа на Архангелска тръба, за да приготви и грабне църквата Христова в небеса. 38/3
 • Почва първа язва на първи ангел още преди да се даде третата ангелска вест в пълнота. Тъй като са непокорни Божиите чада адвентни с дела и петдесятни с Духа не се подчиниха на Божията воля то преди погрома почва първата язва. 183/16
 • Язва първа – рак, туберколоза и сифилис вече действа. 396/2
 • Първа язва поразява плътта, втора – ума, трета – вилней света във война  205/10
 • Но в третия Армагедон пак от семето на звяра от втория Армагедон, ще се яви и чрез атома, неутрона и водорода и други подобни всевъзможни язви за погубление на човека, ще довършат дялото на Сатана. Целта на Сатана е една – да се подпали целият свят и се сведе под сатанинско владичество духовно и световно. Това са язви зли на делата му зли, ще бледнее Хирошима и Нагазаки пред последната Армагедонска трета война. Но съдбата на всички е катастрофална, защото Аз ще грабна църквата Си в небе! 82/20.
 • Холера ще заобиколи съдба – язва зла, по-тежко ще коси, по-страшно от чума защото всички бедствия са само начинание на прояви на гнева и всяко отклонение от пътя на служение ще бъде неправда. 98/4
 • Първата язва е сред земя – туберколоза, рак, силифис. И трите са един род язва.169/4
 • земята ще се люлее огън от поднебесна ще слиза, язви, епидемии и кръвопролития 70/1/А
 • но там където се злото крои там язва зла кипи. 77/4
 • Целта на Сатана чрез язвите зли е да проникне в човешкия организъм – особено цели черния дроб, откъдето преминава живота – кръвта. 7/5
 • Ето що е язва на плътта: една е за съгрешение, а друга – за смирение и изпитня! Един осветен съсъд, кога получи язва, тя е допусната от Отца, заради клеветника Сатана (виж словото в Йов), който казва „кожа за кожа, я докосни го и виж тогаз верността!“ Отца допуска в осветен съсъд язва поради Сатана и ако той почне да се оплаква и хленчи, тогаз се радва врага, но ако се смири и на Христа благодари, то тогаз сразява Сатана със собственото му оръжие – язва! И тогаз бива още по-здраво изпитано Божието чадо в огъня на земното чистилище и се оказва чист метал – злато, минало през огъня на изпитнята и устояло, получава благословение от Христа. Но в непокорните пред Христа действа язвата на греха чрез връзката със Сатана, която е в плътта. И когато идва язва на греха, тя не идва от Христа, но е допусната от Него и тогава бушува грехът в плътта на непокорните – бич сатанински! 66/4
 • …в един миг ще се разнесе вестта на съдба, ще се явят знамения и чудеса и в един миг ще се нададе силен Вик, ще се явят язви на земя. …и тогава три дни ще се пътува да се събере жива с жива душа. 13/6 31.08.1959 год.