Траханата – храната на войнството

87/5            10.09.1958 год.

А всичката тази смес, който я приеме в организма си, ще дойде над него изцеление. И който приеме таз храна ще изцелее. Но първо ще бъде елисеева храна и който се надсмей и с вяра не го приеме, Бог от него ще се оттегли и той сам ще се отсей. А тоя, който яде траханата и юфката, той ще бъде щастлив, защото се е сдобил с храната на войската – корен и трева.

388/1         /няма дата/

ТРАХАНА

 2 кг. чушки червени или зелени, 3 кг. червени домати, 1 кг. лук глава, 2 глави кервиз, 2 кг. моркови

Замесва се мая като за хляб. С прецедената каша от сварените продукти се смесва и се оставя да втаса.

Разделя се на големи топки и се суши на силно слънце до изпръхване. Рендосва се на едро ренде.

221/9         18.08.1959 год.

И в тоя миг на съдбата, ще им повторя траханата: 3 кгр. моркови, 3 кгр. домати, 3 кгр. чушки и 2 глави кервиз. Сутрин закуската им да бъде трахана. Консерва ще им забраня. Люто, прокиснало ще е далеч от софра. И с тези неща искам да ги запазя през зимата да са подготвени за язва зла.

15/4            27.09.1958 год.

Рабе на всеки който дойде почерпи с трахана, на вси дай да вкусят от благословената храна

15/4            27.09.1958 год.

…и наситени бъдете с трахана със светлината на ново небе земя и носете я сред земята!

15/4            27.09.1958 год.

Благословена бъди ти трахана като грозд на Ханаан нови.

15/4            27.09.1958 год.

Рабе на всеки който дойде почерпи с трахана, на вси дай да вкусят от благословената храна. …и наситени бъдете с трахана със светлината на ново небе земя и носете я сред земята!

87/5            10.09.1958 год.

Ще вземеш пет торби с цвета на дъгата – правдата Ми да сияе над земята. Две глави кервиз, 5 килограма зелени и червени чушки, 5 килограма моркови, 5 килограма домати, брашно колкото поеме. Тези пет торби ще приемат плодовете на Христа. Това е храната на Елисея, Илия пожела и вдовицата го храни, но сега вдовицата е унищожена. Доматите червени това е рубина свят на изкупваща цена на кръвта, но с омаловажаването на туй свидетелство Сатана искаше да го отстрани като сила на спасение. Зелените и червени чушки, това е флората на земята и кората й – тревата. … ще замесиш с ръката си всичко това със сол … А светлината небесна е маята. Ще го рендосаш добре и изсушиш. С растително масло ще се свари и Моите пет ще нагостиш.

15/4            27.09.1958 год.

“О, благословена бъди ти трапезо ханаанска, корен и трева замесена със сила двоя, ти бъди храна на Елисея замесена с нова мая – нова светлина. Благословена бъди и като храна от корен и трева премини през избраните и ги изпрати като зърна в житницата Моя. Амин! Седем по седем пъти благословено бъди учение, чрез туй служение в реално изпълнение на откровение, замесено на трахана, кат учение на небеса.