Каин

 • Каин се явява като сатанински воин, а Авел – приноса Христов – кръвта, викаща от земята като кръвен Воин. 52/ 3
 • И чрез проливане кръвта на Авел, Каин се явява като свещеник в свещенослужение, което, като първороден син на Ева и Адам сочи на първия род Божий в свещенослужение, Каин – Израил плътски. 193/5
 • Първият грях е блуд, то вторият, а първи явил се на земя е кръв, пролята чрез Каин, който уби брата си Авеля. Сатана чрез пролятата кръв и до днес осквернява скинията на Отца, храма на Духа Святи – сърцето човешко чрез ядене на месо. 66/ 4
 • Каин беше печата на смъртта родена от Сатана. Никой не можеше да посегне на Каин – на нея, смъртта. 157/ 12
 • Първия син – Каин се отхвърли.  Първия народ Израил се отхвърли.  Първия цар Саул се отхвърли.  Първата царица Астин се отхвърли. Новоерна Лаодикия се избълва. 230/ 25
 • Каин сам получи печата на смъртта чрез дялото на посегателство да не би да го срещне човек и то убие. Туй дяло Каиново посочи на Сатана. Над него не можеше човек да реши присъдата, но той сам щеше да отговаря пред Съда за туй си деяние. 142/ 2
 • Сатана е и самата коварна смърт – печата каинов. 230/ 26
 • И по подобие на символа: на Исмаил не се прие жертвата по подобие на Каин, чрез вожда му Сатана. 289/ 3
 • на Каин – Сатана – не му беше позволено да свещенодейства на земята. 325/ 7
 • чрез Каин . . . целта му да завладее и свещения чин на кръвта   166/1
 • От начинание на олтарното служение на Авела, то се яви и каиновия и винаги с дялото на Бога е вървяло и измамата, фалша на врага, както на Синай в полата се яви телето златно на суетата, докато на върха Сам Законадетеля се яви на Моисей. 350/ 7
 • Атеизма се роди още преди Христа – още с Каин. 392/ 20
 • Сатана чрез тоз каинов олтар се представяше пред небето с неприета жертва. А ясно знаеше, че греха сред рая е нарушение на закона и изискваше кръвна жертва за омилостивение. 157/12
 • Първият син на Адам показа на първия паднал херувим Люцифер съдбата и разкриха му се делата на неправда пред цялото небе, пред закона на правда, които извърши спрямо Твореца Бог – отнел живота на брат си Христа.