ged784c460818a860fdf9f98bb269e3936507161ada93d5b7f7458d75c2a5faa6baa368ef267e6d666be67babd91b4e1bb5367d0ae78dfabc5511c383fc4f8451_1280-8207592.jpg

Връх Руен – Мория

25/06/2024 Лара 0

През 1967 г. се провеждат свидетелствени служения, чрез които планината Осогово и нейният най-висок връх (Руен) се благославят в чин Мория. Символично това са Авраам и синът му Исак в жертва, […]

g19872a35cedbe98eb7d0aaa130f41c71e79522dd4c8c422d2ce8a4c7a2a74dd33913409183d5d97aca20ebabe12408f16c7be3f689b4c7f1edf6b86f35655fe6_1280-7542944.jpg

Чиновете от Адам и Ева, дванадесетте племена, апостолите новозаветни приемат печата „Лъв и звезда“ за вечността

07/06/2024 Лара 0

Благодарствена молитва: ”О, Всевишни Боже, в този свят съботен ден приеми благодарност и хвала! Приемаме Твоята велика милост кат съдба на тия пет чина, които разреши със съдебно позволение да застанат […]