Блудницата – Вавилон духовен и звяра – земната власт

(Откровение 17-та глава) Дялото на блудницата Вавилон е страшно. То се бори да приеме не само духовна власт да разпростре католицизма над цялата планета Земя, но да овладее и световната власт, […]

Горкото върху лъжепророка Мухамед, лъжеучението на Корана, папизма и Вавилон, отнели от истината и прибавили своите измами

Наистина ми беше обяснено, че лъжепророкът е падналата Пелин звезда, която носи осъждение и това е Мохамед, чието учение не само отнема, но и прибавя своите измислени ”опитности”. А думите на […]

piano, keyboard, keys

294. Радост блика в моето сърце

        D                               Em 1. Радост блика в моето сърце,   A                                      D       A DСпасът шепне нежно мен:   D                               Em„Не се бой, а само вярвай в Мен- A                                     D          A DАз […]

Сатана и дялото му, представено пред Съда небесен

По подобие на Христа, и Сатана представи пред Небесния съд велик свой личен представител със съсъди на негово употребление в чин ”Пет неразумни”, за да приемат неговите лични и на войнството […]

Съдебният нагръдник с 12 скъпоценни камъка на първосвещената одежда

Откровение 21:17-20; Изход 28:17-21 Словото в Изход 28-ма глава дава ясна светлина върху наредбите Божии за първосвещената одежда и нейната украска свещения нагръдник, който потвърждава значението на сенките, покрити със Същината […]

abstract, bokeh, lights

Дялото на малкото духовно частично възкресение в чин Данаилово

Ангелът, описан в Откровение 18 гл., 1-4 стих, наречен още ”Четвърти” е в единодействие с Гласа съдебен в чин ”Съдия”. Словото в сянковото изпълнение се покрива с Новозаветната същина. И ние […]

piano, keyboard, keys

286. Думи добри

           E    C#m          F#m1. Пак попейте ми думите,-    H                     EДумите на живот.   E           C#m        F#mДа ги разбера по-добре,       H                 EДумите на живот.     E                 A   EЖива вяра дават, […]