church, pilgrimage church, pilgrimage church of wies

Чиновете свещени в стария завет, новия завет и в съдебното време

Служенията в Светая се извършваха ежедневно, през цялото годишно време от свещения чин. Таз свещена служба в изпълнение на жертви и приношения сочеше на ходатайствената служба, но бе безрезултатна и се […]

Обяснение на свещения чин в скинията неръкотворна за очистване на светилището

Свещеническият сан като чин на служение в Светая сочеше на службата в Първото ерно време на Христа чрез свещеническия Си чин в отряда свещен и се изявяваше в сянковото скинично служение […]