Новият Ерусалим в третото ерно време – квартал „Младост“ на София

След седемдесетгодишното пленничество на израилевия народ и връщането им на Израилева земя се покрива с връщането на народа Божий – с реална дата на освобождение се освободи и съдбата на Новия […]

rila, bulgaria, lake

България е употребена изцяло и с нейните градове и планини

”А България е употребена всецяло и с нейните градове – София представи Новия Ерусалим. Възвишението ”Поп” край Копривщица представи Сиона. Петте й върха на планините представиха: Рила представи църквата, Пирин Христа […]

София представя новия Ерусалим, който духовно се сгражда на небето

  А България е употребена всецяло и с нейните градове – София представя новия Ерусалим. 9/5 България употребяема представи цялата планета Земя, а София – новия Ерусалим – Христа. А уникалното […]