death valley, desert, highway-3133502.jpg

Свещенството свободно поема път на служение

СВЕТЛИНА ЗА ДВАНАДЕСЕТ ИЗРАИЛЕВИ СТЪЛБОВЕ И ВРАТИ. СВИДЕТЕЛСТВЕНО СЛУЖЕНИЕ ”И в тоз миг на съдба приемам всемирно всесъжение чрез стражево първосвещено служение хвалите и прошенията на дванадесетте израилеви стълбове и новозаветните […]

Обяснение на свещения чин в скинията неръкотворна за очистване на светилището

Свещеническият сан като чин на служение в Светая сочеше на службата в Първото ерно време на Христа чрез свещеническия Си чин в отряда свещен и се изявяваше в сянковото скинично служение […]

patrick, ireland, door

Защо са дадени на земни човеци свещени чинове? Обяснение за чиновете – царски, първосвещен и свещен.

„На първо място по степен и висота на служение стои чинът ”Царско свещенство”. След него следват Първосвещеният чин и Свещеният. Както Бог се явява в Троен образ, тъй чиновете небесни се […]