chain, still life, steel

Трите петдесятници в освобождаване роба на греха – старозаветна, новозаветна и съдебна

Левит 25:10 да осветите петдесетата година и да прогласите освобождение из цялата земя на всичките й жители; това ще ви бъде юбилей… 4 Царе 1:13 Пак прати царят трети петдесетник с петдесетте му войници. И […]

church, bench, wood

В какво се състои объркването на религиозния свят?

Сред планета Земя се намират в съществувание различни религиозни, духовни реформаторски общества, основани на Библейски основи, вярващи в Бога като Създател и Спасител на човечеството. Но те се различават съществено по […]