lamb, schäfchen, sheep

Ной е предтеча на Синай – Съда, а Авраам е предтеча на Голгота – жертвата Христова

Ной е предтеча на Синай – Съда, а Авраам е предтеча на Голгота – жертвата Христова. Авраамовият дом, носещ своето основание заветното обещание чрез Исака, се реализира чрез Христа и Неговата […]

rainbow, beautiful, devon

Битие 9

“И благослови Бог Ной и синовете му и им рече: плодете се и множете се, и напълнете Земята!” Това е едно велико свидетелствено изявление за начало на ново човешко потомство, озарено […]

murals, ark, noah's ark

Битие 8

”И помена Бог Ноя и всичко, което беше с Ноя в ковчега!“ Колко много говорят тези Слова след изпълнението на един справедлив Божи Съд велик в правда, извършен над един паднал […]

ark, flood, noah

Битие 7

”И рече Господ Ною: Влез ти и всичкия ти дом в ковчега, защото тебе видях праведен пред Мене в този род!“ Колко много говори този стих от Словото Божие! Той сочи […]

stork, wading bird, animal

Битие 6:7

“Ще изтребя от лицето на Земята човека, когото създадох, човеци, зверове, гадини и въздушни небесни птици.” Птици имаме на Земята, но те не са небесни. Колкото и високо да летят, те […]

noah's ark, mosaic, iconography

Битие 5. Пророческата линия на родовете

В Словото е дадено родословието Адамово, което ни докладва за пророческата линия на родовете. Адам сочеше Христа. Авел определяше съдбите на Христовата кръв като жертва на изкупление. Заместник на Авеля бе […]