wooden figures, stones, plunge

Земята – бойна арена между доброто и злото пред цялата Вселена

  Законът на правда, десетте заповеди в небето Законът на правда, движещ в ред и дисциплина Небе, Вселена, Всемир и планета Земя, беше нарушен. Нарушението на Закона внесе в Небе смут […]