Новият Ерусалим в третото ерно време – квартал „Младост“ на София

След седемдесетгодишното пленничество на израилевия народ и връщането им на Израилева земя се покрива с връщането на народа Божий – с реална дата на освобождение се освободи и съдбата на Новия […]

castle, middle ages, sublime

Обяснение на Ездра и Неемия – строежа на храма

Словото за изпълнение заповедта на Кир за освобождение съсъдите златни на Божия дом означаваше, че Всевишният Бог е решил съдбите на пленените от Сатана и ги освобождава. Туй дяло на освобождение […]

angel, virgin, goddess

Благословение на църквата в чина на Естир

Ответ на църквата в увенчанието й в Естирини съдби и великото удостоение на България, употребена като почиваща благословена, съдбите явила на блюдата златни в чин ”Юда” – Трети духовен Израил земя, […]

rainbow, nice, horizon

Откровение 21 глава

„И видях Ново Небе и Нова Земя, защото първото Небе и първата Земя преминаха, а море нямаше!” Какво означава това Слово? То посочва, че всичко старо е преминало. Небе, Земя са […]

София представя новия Ерусалим, който духовно се сгражда на небето

  А България е употребена всецяло и с нейните градове – София представя новия Ерусалим. 9/5 България употребяема представи цялата планета Земя, а София – новия Ерусалим – Христа. А уникалното […]