moonshine, lake, mountains

Църквата приема нов сан – Светла утринна звезда Деница, носеща велико озарение над планета Земя

Всемирната църква приема нов сан като звезда на зората, носе­ща великата Светлина на съдебните решения в озарение на цялото земно селение с име ново – Деница. “И в тоя миг на […]

Небесно благословение над Вестта и първите начатки на воинството Христово

Панчарево, Израилевата колесница След като Всевишният Бог бе благоволи и благослови дванадесет камъка в олтарно служение, Той благоволи и благослови камъка на църквата Своя. Но в края на месеца Бог ме […]

Узаконена е Църквата Всемирна и приема име Мария. Чирпан.

Поднасяне на Неда-Мария в нейното четиридесетдневие – признаване на Църквата всемирна пред Небеса в чин “Мария” и благословена като остатък на Господа “О, червейо Якове, създадох те от пръст, но ти […]