lamb, schäfchen, sheep

Ной е предтеча на Синай – Съда, а Авраам е предтеча на Голгота – жертвата Христова

Ной е предтеча на Синай – Съда, а Авраам е предтеча на Голгота – жертвата Христова. Авраамовият дом, носещ своето основание заветното обещание чрез Исака, се реализира чрез Христа и Неговата […]

thanksgiving, bread, bread of life

Битие 17:22-27

Авраам прие заповед от Небето, веднага проведе плана по воля Божия и се обряза. А Исмаил беше на 30 години и с него всички купени с пари, които се намираха в […]

portrait, facial hair, people

Битие 12 – 17. Авраам

ОБЯСНЕНИЕ НА АВРААМОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ Извеждането на Авраама от Ур Халдейски сочи на извеждането на народа Божий от Земята по обещание Божие на Авраам. Извеждането на Авраама стана след смъртта на Тара; […]