Левски

а Левски е един апостол и светец. По време на Съда велики в небето чух Гласа да зове Левски и да го строява в 144000 наедно с Кирила и Методия, Паисий […]

Българският герб до 1991 г.

Националното знаме на България с емблема лъв и звезда, окръжени с житни класове, имаше огромно значение за изпълнението съдебно и изявената запечатваща вест на църквата Христова. Лъвът посочи на силата и […]

София представя новия Ерусалим, който духовно се сгражда на небето

А България е употребена всецяло и с нейните градове – София представя новия Ерусалим. 9/5 България употребяема представи цялата планета Земя, а София – новия Ерусалим – Христа. А уникалното дяло […]

Давид

Давид е дялото в последния лаодикийски период.  221/9 дялото на великата духовна реформация в чин „Давид“  379/ 1 Давид се явява в чин на Отца на Соломона – Син. Давид още […]

Естир – царския чин на Църквата, даден от Небесния съд

царица Естир – всемирен чин на църквата 315/ 2 А Естир е преобраз на духовната църква Христова от обрязани в юдейство чрез Святия Божи Дух  196/7 Затова църковното оформление извън църковните […]

Библия за четене и слушане

Библията на стотици езици. Възможност за четене и слушане. Възможност за изтегляне и запис. Българската Библия можете да четете тук: https://www.wordproject.org/bibles/bg/index.htm Българската Библия можете да слушате тук:https://www.wordproject.org/bibles/audio/39_bulgarian/

Исус Навин

остатъка, като войн смел с „нож в ръка“ – слово светлина в чина на Исуса Навина ще поведе израилевия народ в духовната борба. 91/16 1 Исус Навин сочи на Ангела Четвърти  230/10 […]

raven, crow, raven bird

Ванга – символ на Ендорската гледачка и спиритизма по времето на Съда

И новоерните измами чрез „Петричката врачка“, като същина на „Ендорската гледачка“ – сянка старозаветна и чрез нея всички новозаветни измами, натоваряме техните дела пак на тебе Сатано. 45/ 3 в България […]