Блудницата – Вавилон духовен и звяра – земната власт

(Откровение 17-та глава) Дялото на блудницата Вавилон е страшно. То се бори да приеме не само духовна власт да разпростре католицизма над цялата планета Земя, но да овладее и световната власт, […]

Горкото върху лъжепророка Мухамед, лъжеучението на Корана, папизма и Вавилон, отнели от истината и прибавили своите измами

Наистина ми беше обяснено, че лъжепророкът е падналата Пелин звезда, която носи осъждение и това е Мохамед, чието учение не само отнема, но и прибавя своите измислени ”опитности”. А думите на […]

Сатана и дялото му, представено пред Съда небесен

По подобие на Христа, и Сатана представи пред Небесния съд велик свой личен представител със съсъди на негово употребление в чин ”Пет неразумни”, за да приемат неговите лични и на войнството […]

Съдебният нагръдник с 12 скъпоценни камъка на първосвещената одежда

Откровение 21:17-20; Изход 28:17-21 Словото в Изход 28-ма глава дава ясна светлина върху наредбите Божии за първосвещената одежда и нейната украска свещения нагръдник, който потвърждава значението на сенките, покрити със Същината […]

abstract, bokeh, lights

Дялото на малкото духовно частично възкресение в чин Данаилово

Ангелът, описан в Откровение 18 гл., 1-4 стих, наречен още ”Четвърти” е в единодействие с Гласа съдебен в чин ”Съдия”. Словото в сянковото изпълнение се покрива с Новозаветната същина. И ние […]

apple, pomegranate, fruit

Как се осъществи Съдът велик и строението на войнството Христово от 144 000

Съдът небесен протича в строго планиран ред на разглеждане делата на всички употребления във великата свещена борба, начнала от небесните селения и разпростряна като огнена клада над цялата планета Земя. Пред […]

Войнството Христово е представено пред Съда небесен само от българи, но в гвардията влизат хора от всички народи и племена, езици и колена

Става дума за имената, които чух по време на Съда велик! Първи е Апостолът на свободата Васил Левски, братята Кирил и Методий и техните ученици, Паисий и на много други духовни […]