Гавраил навлиза в свещенослужение и повежда борческия отряд

dove, cross, hands

СТРАЖЪТ БОЖИЙ ЩЕ БЪДЕ ЖИВ ГРАБНАТ ОТ ЗЕМЯ – ПРЕМИНАВА ОТ ЖИВОТ В ЖИВОТ. БЛАГОСЛОВЕНИЕ

София, първи ден от седмицата. Яви се служение в дома на свидетеля на Борческия отряд – (Бориска).

“О, днес на съдба благословение велико лети и връхлетя върху дома на Бореца на Земя! О, поклони се ти на Всевишния Цар и Царя на Ново Небе и Земя!”

“Покланям се Аз, Гавраил и благодаря седем пъти по седем! И от днес се обещавам пред Троицата велика, пред Войнството Божие и пред вси князе на всемирни светове, че ще ги водя за ръка до деня на великото преображение и ще преминат те в ангелски лик в Небе! Амин!”

(Получи се сила за ангелско служение!)

“О, не скърби, че не си поместена, подслонена сред бор и елха, Бог ти дарява по цялата земна кора изкупена Божия съдба! От днес тук се знамето забива и оттук се разнася Вестта! Служба редовна водете, за да се яви служение. Оттук поднася се стражева молба единни със свещеника на Христа. А ти, свещениче, на групи яви дялото Ми и причастие започни. Допуснах разпръсване, за да пресея и употребя.

И сега помнете: Първи страж благословен е за употребление; втори страж – група молитвена – олтар на молитвено служение; петорният браслет е страж в благоволение като Борчески отряд, Борчески страж, той е за пред небесния свят; а Четвърти ангел – това е самото свещенодейно служение сред народа Божий! И днес името й ще се увековечи – Борец, от днес в благословение двойно навлиза от Мен, Троица Свята, седем пъти по седем благословена си! Бързай и върши каквото Бог ти е вложил в гърди! Стражът Божий се облича във висона на Правда на Христа. И тя ще бъде жива грабната в Небеса. В изрядния наряд се приготви и на седмия ден кат отряд яви се ти.

Ида със сила и власт, защото малко време имате на Земя! Свърши се милост и любов, остава само един зов за спасение да се разнесе! Три Ангела веят знаме днес: над Орново гумно, над Борческа стреха, над стражева стреха на милост. И едно знаме се вее – над канара край морската вода. Пето знаме чака да се забие сред Земя. И тогава ще бъдеш грабната ти от Земя! В мир бъди и спалнята си в резеда и златно украси. Седем дни си в белота, но те преобразявам в сила царствена Моя – двоя, защото си в царско удостоение, готова за преображение! Седем дни имаш да приготвиш в резеда и после в златна одежда ще се явиш ти за съдба. Бързай и се приготви и волята Ми извърши! Амин!”

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван