Клетвен завет с изведения остатък от учението на Е.Г. Вайт

crash, demolition, house

“Ура! Победа! “Амин! Алилуя” кажи! Великият Бог воюва и победи, и народа Си чрез свещенодейни съдби изведе и въведе във владение на владичество Свое чрез малкото Мое дете – Давид – дяло Мое, на Сина годеница! “Амин, алилуя” кажи! Велик Бог извърши съдба и чрез кръщение на огнено служение във владение кръсти и Завет извърши с народа Свой, люде Негови! И Словото Мое – изпълнение намира днес приложение: “Излезте, люде Мои” в зов. Амин! Седем пъти по седем благословен бъди ти, роде Божий – Божии съдби и от днес спасение намирай чрез Вестта на Бореца пети ти, малкото Мое дете, чрез Четвърти ангел, Глас на Пети Борец – Колесница израилева – Божия десница! Олтар на служение! Божието благословение! Амин! Седем пъти по седем благословени бъдете вий, що се смирихте и наредихте, които чрез Голямото събрание минавате в малкото Мое дяло! “Амин, алилуя” кажете и милост Божия в благословение приемете, и волята Ми извършете. Амин! Седем пъти по седем от Мен, Вседържител на Всемира!”

“Амин! Хвала на Всесилния Бог за милостта Му голяма над Неговия род! Амин! Алилуя!”

“Амин” кажи, рабиньо Моя, днес, ден на велико извеждане и чрез огнено кръщение, в изпълнение на Вестта “Излезте, люде Мои!” извеждам людете Мои от избълваните съдби на Голямото (адвентно) събрание и чрез Завет на вярност с Елена (онова, което чрез учението на Вайт е приело, се смири) то навлиза днес в спасителни съдби!”

“Амин” кажи и Ми се довери! (Рабът Мой да върши волята Моя!) О, днес свещеникът навлиза в огнено служение на свещенодействие и в ден на опрощение той приема сила свише на употребление! “Амин” кажи сега, сине на Израиля, Николай – Райко – Рай! От днес благосло­вен бъди ти от Мен – Отца и приеми сила двойна на двойно благословение, и навлез от днес в огнено кръщение – в употребление в Христа с риск на борба! С теб съм и с тебе ще вървя Аз, Войнът с нож в ръка! Водя те във великата воля Моя на употребление сред огнено проявление сред народа израилев Мой, сред него е стражът на съдбата, благословен в двойно благословение на Земята като водач на израилева войска, що води в поход победоносен на небесните съдби, на победи славни в Христа и е поставен Съдия сред народа Божий на Земя. “Амин” кажи и от днес в раздяла навлизай ти от жена, докато се покае и Ми бъде доброволен ратай! А ти на съдба, в събота свята, на­рода Божий събери на полето ти, и пейте хвали в ден на хлебния принос в съдби, за да ги благословя! Ти бъди на върха, а стражът на сте­ната и в единство на четири групи – петата е в провинцията – извърше­те на крак волята Моя – хлебния принос в хвала пред Небеса! “Амин” кажи и Ми се подчини, и волята Ми на съдба, о, нека бъде извършена в изрядност на Земя.

А ти, стражо на съдбата, с Христина (християнството) за ръка, и свидетелството (съсъда!) рано у дома бъди, а после на върха, пейте и Ме хвалете! Амин! И след туй стражът да премине пред детския град, където народът ще се раздели на две групи в хвала! Рабът Божий с Божиите чада – на една страна, а Разцвета със Солуна – отделени; а след това на полето в хвала сложете обедна трапеза до залез на лъча слънчев, а рабът да продължи у дома! А “Възкресение”, “Данта” и Вестта – да се явят сред народа Божий!”

“Амин! Да бъде, Боже, волята Твоя!”

Сряда, същия ден – 28.05.1958 г., във вечерно служение Словото продължи! Слово: Исая 23-та гл.

“А сега вдигни ръка и изпроси прошка за въвеждането на съдбата. Поискай прошка за свещеника. Алилуя! Амин! (Хвала и чест на Бога Отца, Сина и Духа Света!) Нека народът Божий излезе на групи навън, за да приемат благословение! Изпрати принос хлебен от първите начатки на благословените Исусови трудове – от снопа на благословението – хлебен принос принеси с елея на благословението. “Амин, алилуя” кажи и сега молитви към Небе отпрати!”

“О, Всевишни небесен Баща, Ти Който изследваш сърцата на чадата, злостраданието на народа Твой, издигам ръка за благословения сноп на Твоята съдба! О, Господи Боже, изпращам молба към Небе, чуй и приеми прошение, прости волни и неволни грехове и на свещеника, и на народа Твой!

В тоз миг издигам ръка и принасям молба, да дадеш Слово Твое на милост в съдба! О, силни и святи Боже, прости беззаконията и греховете, прости за всичко, с което Те оскърбихме! Тебе слава и хвала! Амин!“

“Разтворете се двери широки, защото иде Царят на славата! И кой е Тоз Цар на славата? Царят Всемогъщи, вчера и утре Вездесъщи, Който като принос на “сноп” даде се в принос “жертва” и кървите Му като цена се проляха за човешката душа! Отворете се, двери широко да мине Царят на славата! И кой е Тоз Цар на славата? Тоз, Който в Древността като облачен стълб Израиля стар води. А в Новата ера чрез кръвта Си цена плати и го изкупи! Отворете се, двери, широко, за да мине Царят на славата! Царят на Ново Небе – Земя да приеме наградата на начатката Своя – житния сноп на благословение – невястата Своя! Отворете се, двери високи, за да мине Царят на славата! Кой е Тоз Цар на славата? Вчера, днес и утре Вездесъщ, Който царство предаде на Царя на Всемира, и на Трон отдясно Му седна, и днес в сила на благословение излива силата Своя – двойна, за действие и победа на начатката Своя! И първият принос е това, че изведе людете от населените места, и ги въвежда в благословение, в олтара свещенодеен на служение! Амин!

Поклон! Поклон! Поклон! Пред нозете Му святи, на Тоз Цар на славата! Който Цар възвиси и единни в сила на милостни съдби днес възстановиха Войнство свещено на съдби. И чрез свещенодействие на Земя въведе людете Си в спасение чрез свещенодейно служение! Амин!

Поклон пред Всевишния трон на двойна съдба, на Царя на царе­те и Царя на Ново Небе и Земя за милостта Му голяма на праведна съдба! Че в ден на величието Си над народа Си се смили и изпрати Му сила-Мощ – Гавраил, Войнът с нож! И поема път на служение ощ чрез дар на чудеса и знамения на девет дарби, изявени сред народа Божий ощ! Амин! Амин! Отвори се, дверо, ти, о, свещенодейни олтар, и приеми тоз ценен дар от първите начатки – плодове от Исусовите трудове! О, влезни ти, надеждо голяма, минала пред огнена борба чрез пост и молба и след себе си води народа Еленин ти!”

“О, благословена бъди, надеждо, в действие на съдба, единна с народа Еленин (Вайт) на съдба, който милост намери пред Небеса и откуп се даде за него – кръвна цена! Благословени бъдете от Мен – Вседържителя Всевишни седем пъти по седем и навлезнете в служение на милост – употребление! Амин! И от днес бъдете верни люде на Христа и се покорете на Четвърти ангел – Вестта – 18-та гл. Откр., 4-ти стих и приемете и чуйте Гласа. И от днес Вест на милост носете като дар от Небеса – награда! Откр. 18-та глава в изпълнение до 4-ти стих на Земя!

“Амин! Алилуя” кажи и от днес “Добре сте дошли.” “О, добре си дошла! Ти семето пося с Вест тройна на Земя! Дух Святи го поля, чрез милост Божия Ангел четвърти го възрасти, Пети го навести. Съд го със сила ороси и той възрасти. Благословен бъди в единство на петорен браслет и от днес не смятай го за измет, да тръгнеш да събираш “смес”! “Амин! Алилуя” кажи. Благословена бъди! И от днес в изцеление навлез ти!

О, Вест велика на съдба чрез Откровение 18-та глава до 4-ти стих и приеми сила двоя – на Мощност съдба от Царя на Всемира и Царя на Ново Небе – Земя! “Алилуя” кажи! Възкликни и запей ти песен на съдби, че днес отворих ви вратите на длъж и шир по Земята, сред урви и поля, сред планини и дъбрави. О, факла жива ти бъди! И от днес върви и Вест спасителна носи! О, Вест благословена, от Царя на съдбата в единство с Царя на Ново Небе – Земя! Седем пъти по седем благословена бъди и като вожд води! Амин! О, Вест на всяка Правда! Явила си се в огнен плам днес! Обвита в огнена съдба, девствена, съвършена, без бръчка и петно!

О, свещенодеен ти олтар Сион, Орново гумно, пламни в могъщи съдби и благословение всевишно приеми! Седем пъти по седем и хиляди пъти по хиляди в Мощ от Царя всемирен ощ! Благословена бъди и като факла пламни в огнено осветление ти на съдби, и цялата земна кора озари! “Амин” от Мен, Вседържител Всемогъщ, вчера, днес и утре Вездесъщ и от Царя на Ново Небе – Земя, единен в Трон на сила – Мощ! И от днес, приеми, Гавраиле, нож и върви със сила двойна Ти! Благословена бъди седем пъти по седем ти, и от днес сила двойна приеми, път поеми и цялата земна кора озари. Амин! Алилуя!

И от днес, благословена бъди сред цялата земна кора. Гавраил ще те посети – Войнът с нож, помни и в ден на благословение ще бъдеш употребена ти със знамения и чудеса на девет дарби в ръката твоя!

Ревеко, Вест на светлина, озари с хубостта си цялата земна кора и единна с възкръсналата Дан от днес образувайте “Израилевия стан”. Амин! Седем пъти по седем благословени бъдете в единство на Бога Отца и Сина и сила приемете – Духа Света като награда на верността Моя! Амин!”

“Слава во вишних! Хвала! Хвала! Хвала! Пеем ние вси цветя, сред росните поля, оросени от росите на небесна съдба. Хвала! Хвала! Хвала! Пеем ние, небесни войнства – множества, на небесни милости – съдби и отдаваме хвали на Всемирни Трон двоен в небеси! Поклон пред Трона Всемогъщи на Бога Отца, Сина и Духа Света да бъде завсегда! Амин! Алилуя! Пеем ние, земни същества, пеем ний Вестта за Светлина, людете, излезли на Светлина и като милост на Светлина, покланяме се пред Трона благодатен завсегда!

Амин! Алилуя!”

28.05.1958 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван